Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Gmina Rytwiany bierze udział w projekcie" CYFROWA GMINA"

Gmina Rytwiany zrealizowała umowę o powierzenie grantu nr 4329/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".


Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup:

usługi audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Rytwiany,
serwer domeny - 1 szt.,
serwera oprogramowania programów dziedzinowych -1 szt
urządzenia wielofuncyjne drukarki A4 - 2 szt
stacje robocze komputerowe - 14 szt
laptopy - 2 szt.
urządzenia sieciowe router - 1 szt.
centrala telefoniczna Voip z telefonem sekretarskim - 1 szt

Budżet projektu: 190.200 zł

Środki UE dofinansowanie: 177.490 zł

Środki własne Gminy: 12.710 zł