Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany

Gmina Rytwiany rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Osi 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany”
  • Nr projektu: RPSW.12.01.00-26-0014/20-00
  • Wartość projektu: 9 447 172,57
  • Wartość dofinansowania: 7 163 718,96
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany poprzez przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji grzewczej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.
 
Projekt obejmuje swym zakresem 5 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 8 386,9 m2, tj.
  • Budynek Urzędu Gminy w Rytwianach,
  • Budynek Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytwianach,
  • Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rytwianach,
  • Budynek Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym,
  • Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu.