Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany

Gmina Rytwiany zrealizowała projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Osi 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany”
  • Nr projektu: RPSW.12.01.00-26-0014/20-00
  • Wartość projektu: 15 272 669,99
  • Wartość dofinansowania: 7 163 718,94
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany poprzez przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji grzewczej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.
 
Projekt obejmuje swym zakresem 5 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 8 386,9 m2, tj.
  • Budynek Urzędu Gminy w Rytwianach,
  • Budynek Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytwianach,
  • Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rytwianach,
  • Budynek Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym,
  • Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu.

Realizacja projektu została zakończona 29 grudnia 2023 r. 

 

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu