Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja o jakości wody wodociągowej i wyniki badań

Zasady zaopatrzenia w wodę i wymagania dotyczące jakości wody regulują odpowiednie akty prawne:

  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 poz. 537 ze zm.),
  • wydane na podstawie art. 13 wyżej wymienionej ustawy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Badania przeprowadzone są przez:
• Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach
• Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Busku-Zdroju

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY

badanie_11.01.2019_suw_ruda.pdf

badanie_11.01.2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_12.03.2019_suw_ruda.pdf

badanie_12.03.2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_26.02.2019_suw_ruda.pdf

badanie_26.02.2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_21.05.2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_25_06_2019_suw_ruda.pdf

badanie_26_08_2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_30_09_2019_suw ruda.pdf

badanie_30_09_2019_suw_rytwiany.pdf

badanie  25_11_2019_suw  rytwiany.pdf

badanie  10_12_2019  suw  ruda.pdf

badanie_05_02_2020_suw_rytwiany.pdf

badanie_05_02_2020-suw_rytwiany_2.pdf

badanie_24_03_2020- suw_Ruda.pdf

badanie_24_03_2020-suw_Rytwiany.pdf

badanie_19_05_2020-suw_Ruda.pdf

badanie_19_05_2020-suw_Rytwiany.pdf

badanie_31_08_2020-SUW Rytwiany.pdf

badanie_15_09_2020-SUW_Rytwiany.pdf

badanie_30_09_2020-SUW_Ruda.pdf

badanie_27_10_2020_SUW_Ruda.pdf

badanie_25_11_2020-SUW_Rytwiany.pdf

badanie_04_12_2020-SUW_Rytwiany.pdf

badanie_16_03_2021-SUW_Rytwiany.pdf

badanie_16_03_2021-SUW_Ruda.pdf

badanie_13_04_2021-SUW_Ruda.pdf

badanie_13_04_2021-SUW_Rytwiany.pdf

badanie_20_07_2021-SUW_Ruda.pdf

badanie_20_07_2021-SUW_Rytwiany.pdf

badanie_16_09_2021-SUW_Rytwiany.pdf

badanie_16_09_2021_2-SUW_Rytwiany.pdf

badanie_17_09_2021-SUW_Rytwiany.pdf

PPIS_woda_SUW_Rytwiany-20_09_2021.pdf

badanie_19_10_2021_SUW_Ruda.pdf

badanie_19_10_2021_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_roczne_SUW_Rytwiany_2021.pdf

badanie_roczne_SUW_Ruda_2021.pdf

SUW_Ruda_okresowa_ocena_jakości_wody_2021.pdf

SUW_Rytwiany_okresowa_ocena_jakości_wody_2021.pdf

badanie_08_03_2022_SUW Ruda.pdf

badanie_08_03_2022_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_20_04_2022_SUW_Ruda.pdf

badanie_20_04_2022_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_25_10_2022_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_25_10_2022_SUW_Ruda.pdf

badanie_roczne_SUW_Rytwiany_2022.pdf

badanie_roczne_SUW_Ruda_2022.pdf

badanie_28_04_2023_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_28_04_2023_SUW_Ruda.pdf

badanie_13_06_2023_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_13_06_2023_SUW_Ruda.pdf

badanie_03_07_2023_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_03_07_2023_SUW_Ruda.pdf

badanie_22_08_2023_SUW Ruda.pdf

badanie_22_08_2023_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_27_09_2023_SUW_Ruda.pdf

badanie_27_09_2023_SUW Rytwiany.pdf

badanie_18_10_2023_SUW_Rytwiany.pdf

badanie_04_12_2023_SUW_Ruda.pdf

badanie-27_02_2024.pdf - wodociąg Rytwiany i Ruda 27.02.2024 r.

badanie-13_03_2024.pdf - wodociąg Rytwiany i Ruda 13.03.2024 r.

badanie-12-04-2024.pdf - wodociąg Ruda 12.04.2024 r.