Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 Punkt Konsultacyjny

Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pomoc w ramach Punktu Konsultacyjnego jest bezpłatna.
Zakres oferowanej pomocy:
- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- specjalistyczne wydawnictwa i prasę,
- udzielanie informacji o instytucjach udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać wsparcie Pani mgr Agnieszki Zielińskiej i Pana Krzysztofa Bąkowskiego.
Pani mgr Agnieszka Zielińska jest specjalistą w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i sprawcami przemocy w rodzinie, pierwszej pomocy psychologicznej, pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze.
Pani mgr Agnieszka Zielińska pełni dyżury w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, ul. Szkolna 1 28-236 Rytwiany, 2 piętro pokój nr 23. Telefon 691 517 500


Plan dyżurów Pani mgr Agnieszki Zielińskiej w 2020 r.

L.p.

Miesiąc

Godziny

Data

Data

1.

Luty

15.30 – 17.30

-

28.02.2020

2.

Marzec

15.30 – 17.30

13.03.2020

27.03.2020

3.

Kwiecień

15.30 – 17.30

10.04.2020

24.04.2020

4.

Maj

15.30 – 17.30

15.05.2020

29.05.2020

5.

Czerwiec

15.30 – 17.30

12.06.2020

26.06.2020

6.

Lipiec

15.30 – 17.30

10.07.2020

24.07.2020

7.

Sierpień

15.30 – 17.30

14.08.2020

28.08.2020

8.

Wrzesień

15.30 – 17.30

11.09.2020

25.09.2020

9.

Październik

15.30 – 17.30

09.10.2020

23.10.2020

10.

Listopad

15.30 – 17.30

13.11.2020

27.11.2020

11.

Grudzień

15.30 – 17.30

11.08.2020

16.12.2020Pan Krzysztof Bąkowski świadczy pomoc m.in. w zakresie poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i wpółuzależnionych, wsparcia osób opuszczających leczenie odwykowe,  informowania o placówkach świadczących pomoc w leczeniu uzależnień, placówkach pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Pan Krzysztof Bąkowski pełni dyżury w budynku Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15 28-236 Rytwiany,  pok. nr 4. Telefon 509 042 839, 15/8647954, 15/8647930, 15/8647946

Harmononogram pracy Pana Krzysztofa Bąkowskiego: kliknij aby powiekszyć

Informacja-Gmina-Rytwiany

Te strony warto odwiedzić:
1.Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
http://www.parpa.pl
2.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie :
http://www.niebieskalinia.info
3.Ogólnopolska Kampania Edukacyjna PARPA  Ciąża Bez Alkoholu:
http://www.ciazabezalkoholu.pl
4.Ogólnopolska Kampania WYHAMUJ W PORĘ !:
http://www.wyhamujwpore.pl
5.Największy polski portal o alkoholizmie -
www.alkoholizm.akcjasos.pl
6.
Oficjalny serwis Anonimowych Alkoholików, mityngi AA - www.anonimowi-alkoholicy.org.pl
7.Serwis poświęcony Anonimowym Narkomanom -
www.anonimowinarkomani.org