Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi Sichów Duży i Okolic

Sichów Duży 118
28-236 Rytwiany
tel.:(0-15) 824-28-82
e-mail: sichow.stow@free.ngo.pl
KRS:0000021474

Zarząd:
Prezes - Piotr Mazur
Wiceprezes - Marek Sadowski
Wiceprezes - Marek Wieczorek
Sekretarz - Lidia Albiniak
Skarbnik - Grzegorz Kutyła

Stowarzyszenie powstało w związku z likwidacją  Publicznego Gimnazjum działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Obecnie zajmuje się prowadzeniem i utrzymaniem Niepublicznego Gimnazjum w Sichowie Dużym.
Sukcesem jest powstanie pracowni komputerowej i kawiarenki internetowej, na które  stowarzyszenie pozyskało dotacje m.in z programu "Równać szanse".

 


Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

ul. Klasztorna 25
28 - 236 Rytwiany
Tel. biuro 015 864 77 95
www.pustelnia.com.pl/
pustelnia@pustelnia.com.pl

KRS: 0000121260

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 15 kwietnia 2002 roku. W czasie trwania zebrania podjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Uchwalono Statut Stowarzyszenia.

Wybrano Komitet  Założycielski w składzie:
- ks. Wiesław Kowalewski
- Mieczysław Madej
- Anna Macias

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes honorowy: Wiesław Woszczyna
Prezes: Irena Sudoł
Wiceprezes: Czesław Pargieła
Członek zarządu: ks. Wiesław Kowalewski
Członek zarządu: Maria Woźniak
Sekretarz: Elżbieta SzaniawskaW statutowych założeniach Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
- wspieranie Diecezjalnego Ośrodka Kultury i Edukacji "Źródło" w działaniach organizacyjnych zmierzających do odbudowy Klasztoru Pokamedulskiego w Rytwianach,
- pozyskiwanie sponsorów i organizowanie zbiórek funduszy na rzecz rewitalizacji Pustelni Złotego Lasu,
- prowadzenie szerokiej działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i charytatywnej.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, którzy włączają się we wszystkie działania Ośrodka "Źródło". Wspólnie organizowane są imprezy okolicznościowe dla mieszkańców regionu.Klub Sportowy „Baszta” Rytwiany 

ul. Staszowska 15
28-236 Rytwiany
e-mail baszta@baszta.net.pl
www.baszta.net.pl

Zarząd:
prezes - Arkadiusz Zapalec
sekretarz - Paweł Jastrząb
wiceprezes - Jerzy Gwizdowski
członek - Piotr Dorosiński
członek - Tomasz Sitek
członek - Marcin Jaguś
członek - Tomasz Kuraś
członek - Piotr Kwiatkowski

Klub Sportowy "Baszta" Rytwiany działa na zasadzie stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w 1999r.
Statutową działalnoscią klubu jest krzewienie kultury fizycznej poprzez trening i rozgrywki piłki nożnej.
Klub jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.

 


Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Gryf" Rytwiany
 

ul. Szkolna 9/1,
28-236 Rytwiany
tel: (0-15) 864 75 11

Skład zarządu:
Jacek Więckowski-prezes
Gerard Majsak-w-ce prezes
Marcin Janowski - sekretarz
Grzegorz Woś - skarbnik
Wiesław Skład - członek

Komisja Rewizyjna:
Piotr Dorosiński - przewodniczący
Ireneusz Janowski
Michał Wojtyś

Stowarzyszenie powstało wiosną 2005, aby poprzez sport uczyć i wychowywać młodzież z terenu Gminy Rytwiany. Stowarzyszenie prowadzi klub sportowy "Gryf" Rytwiany.


 

Stowarzyszenie "Wspólne Dobro Naszej Wsi" ze Święcicy

Święcica 2
28-236 Rytwiany

KRS:0000293955

Skład zarządu:
Prezes - Irena Pogorzelska
Wiceprezes - Zdzisław Czerwiec
Sekretarz - Ewa Adwent
Skarbnik - Dorota Kalita
Członek - Bożena Podsiadły

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Dorota Plewa
Członek -  Marzena Majczak
Członek - Ewelina Ptak

Stowarzyszenie "Wspólne Dobro Naszej Wsi" ze Święcicy zostało założone w listopadzie 2007 roku. Pieczołowicie kultywuje regionalne tradycje kulinarne oraz tradycje rękodzieła ludowego. Zajmuje się organizacją czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez tworzenie im odpowiednich warunków do wspólnej pracy i zabawy, w ten sposób integrując społeczność wsi. Prezes stowarzyszenia pani Irena Pogorzelska jest zwyciężczynią konkursu Wojewody Świętokrzyskiego pod nazwą "Świętokrzyska potrawa świąteczna" w grudniu 2007r.

 


Stowarzyszenie "Przyjazna Ruda" w Rudzie

Ruda 136
28-230 Połaniec
KRS:0000331157

Skład zarządu:
Prezes - Jadwiga Meszek
Wiceprezes - Anna Wątroba
Sekretarz - Aneta Szul
Skarbnik - Beata Kos
Członek zarządu - Małgorzata Rugała

Stowarzyszenie "Przyjazna Ruda" zostało założone w 2009 roku. Jego prezesem jest pani Jadwiga Meszek. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim integracja społeczności wsi. Członkinie pielegnują tradycje rękodzieła ludowego oraz lokalnego folkloru. W 2009 roku stowarzyszenie "Przyjazna Ruda" zdobyło I miejsce na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w gminie Rytwiany, oraz IV miejsce w dożynkach powiatu Staszowskiego, które odbyły się w Bogorii.

 

 


Koło Grodzkie PTTK im. Adama Bienia w Staszowie
Sekcja Krajobrazowo - Turystyczna w Rytwianach

 www.pttk.pl/                  www.pttkstaszow.info/

Rytwiańska Sekcja Koła Grodzkiego PTTK w Staszowie została założona 2 sierpnia 2005 roku. Obecnie liczy ona 10 członków oraz 40 osób sympatyzujących. Kierownikiem sekcji jest Pani Małgorzata Kurek.Głównym celem działań sekcji jest propagowanie turystyki pieszej i rowerowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz poznawanie walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych naszego regionu oraz promowanie ich podczas imprez, a także w czasie turystycznych spotkań kolegami z całego kraju. Członkowie sekcji stale współpracują z Nadleśnictwem Staszów w zakresie ochrony przyrody oraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach w ramach propagowania wśród dzieci i młodzieży turystyki pieszej i rowerowej.

Kontakt:

Małgorzata Kurek
Rytwiany

ul. Kościelna 11/4
28-236 Rytwiany
tel. 602-171-382

www.rytwiany.com.pl/gallery/index.php


 

 POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
SEKCJA W RYTWIANACH

Na terenie Gminy Rytwiany działa sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Sekcja  w Rytwianach powstała w 2000r. Podlega  pod Oddział Tarnobrzeski PZHGP. Obecnie liczy ona 30 członków, głównie  mieszkańców Gminy Rytwiany oraz gmin ościennych, m.in. Połaniec, Łubnice. Hodowcy gołębi skupieni w  sekcji rytwiańskiej wraz ze swymi podopiecznymi biorą udział w lotach konkursowych, wystawach krajowych, spotkaniach dotyczących wymiany doświadczeń oraz hodowli i pielęgnacji gołębi.

Zarząd Sekcji Rytwiany:
Prezes – Krzysztof Bryk - 15/865-94-69,
Sekretarz – Leszek Sojda – 600-411-468
Skarbnik – Sławomir Gajdowski – 887-694-210WYNIKI SEKCJI
W 2009 roku członkowie sekcji Rytwiany osiągnęli następujące wyniki w zawodach   Oddziału Tarnobrzeg:
- IV miejsce  Sławomir Gajdowski
- V miejsce Tomasz Kruk
- VI miejsce  Leszek Sojda
W naszej sekcji najlepszymi zawodnikami  w 2009r.byli:
Mistrz - Sławomir Gajdowski
I wice Mistrz -  Tomasz Kruk
II wice Mistrz - Leszek Sojda

Linki:
www.pzhgp.pl 
www.zlotygolab.pl
www.dobrylot.plStowarzyszenie "Aktywna Kłoda" w Kłodzie

Kłoda ul.Jana Pawła II 63
28-236 Rytwiany

KRS:0000329201

Skład zarządu:
Prezes – Robert Wyrazik
Wiceprezes – Renata Darowska
Sekretarz - Mariusz Rajca
członek zarządu – Barbara Łukaszek
członek zarządu – Jarosław Kuraś

Komisja rewizyjna:
przewodniczący - Jan Godzwon
członek komisji - Beata Noga
członek komisji - Kamil Rajca

Stowarzyszenie „Aktywna Kłoda” powstało 18 stycznia 2009 roku w siedzib
ie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kłodzie, gdzie obecnie mieści się m.in. Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach. Stowarzyszenie liczy obecnie 25 członków.
Stowarzyszenie ma na celu rozszerzanie działalności CKNONW, pozyskiwanie funduszy unijnych m. in na rozwój infrastruktury sportowej, budowę placu zabaw dla dzieci, a także  organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Członkowie Stowarzyszenia „Aktywna Kłoda” biorą udział w imprezach plenerowych organizowanych na terenie Gminy Rytwiany. Za prezentowane jadło regionalne oraz wieńce dożynkowe otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia. Pierwszym „małym” sukcesem jest także zakup mini-siłowni, już działającej w siedzibie Stowarzyszenia.


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
"Świętokrzyski Karp"

 

swietokrzyskikarp.pl/

ul. Szkolna 1
28-236 Rytwiany
KRS:0000344282

Skład zarządu:
Prezes - Szczoczarz Wacław
Wiceprezes - Kolarz Mirosław
Sekretarz - Piątkowski Grzegorz
Członek Zarządu - Zabielski Szczepan
Członek Zarządu - Druch Dominik
Członek Zarządu - Guzikowski Krzysztof
Członek Zarządu - Mierzwa TomaszW wielu rejonach kraju, gdzie rybactwo stanowi istotną część gospodarki, tradycji i lokalnej kultury, powstają obecnie nowe stowarzyszenia - tzw. Lokalne Grupy Rybackie (LGR). Szansą na ich działanie i rozwój dają fundusze unijne z IV Osi Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". W perspektywie następnych 5 lat na działalność wszystkich LGR w kraju z budżetu Skarbu Państwa i Unii Europejskiej przeznaczy się ponad 300 mln. euro.

Szansę tę chcą wykorzystać również rybacy i społeczności lokalne województwa świętokrzyskiego. Jedną z trzech Lokalnych Grup Rybackich (LGR) naszego województwa jest LGR Świętokrzyski Karp - stowarzyszenie utworzone w oparciu o potencjał rybacki i społeczny 11 gmin południowej części regionu. Należy do niej 5 gmin powiatu buskiego (Busko-Zdrój, Gnojno, Pacanów, Stopnica, Wiślica), 5 gmin powiatu staszowskiego (Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Szydłów) i Raków z powiatu kieleckiego.


Jesienny odłów karpia w Gospodarstwie Rybackim Wacława Szczoczarza 
w Rytwianach

Na terenie naszego LGR Świętokrzyski Karp mieszka prawie 100 tys. mieszkańców, a jej osią są znaczące w skali kraju gospodarstwa rybackie ze stawami o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów, gdzie hoduje się łącznie ponad 1000 ton karpia i innych gatunków ryb.

Kontakt:
STOWARZYSZENIE LGR ŚWIĘTOKRZYSKI KARP
SZCZEKA 50
28-236 RYTWIANY

W SPRAWIE BUDOWY STRATEGII
ZBIGNIEW SZCZEPAŃSKI - tel. 501 046 324
E-MAIL: ZBIGNIEW.SZCZEPANSKI@PANKARP.PL

W SPRAWIE DZIAŁANIA LGR "ŚWIĘTOKRZYSKI KARP"
WACŁAW SZCZOCZARZ - tel. 606 499 449
E-MAIL: WACŁAW_ SZCZOCZARZ@WP.PL

 


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W TUKLĘCZY

10 marca 2010r.  odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa  Tuklęcz zainteresowanych utworzeniem Koła Gospodyń Wiejskich. Wspólnie podjęto decyzję o utworzeniu KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH SOŁECTWA TUKLĘCZ, do którego deklarację przystąpienia podpisało aż 30 Pań.


W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd Koła w składzie:
Przewodnicząca - Wioletta Wróblewska
Wiceprzewodnicząca - Danuta Bryk
Skarbnik - Katarzyna Zalińska
Sekretarz - Urszula Kowalska


Członkinie Koła biorą aktywny udział w odbywających się na terenie Gminy Rytwiany i nie tylko imprezach plenerowych, konkursach kulinarnych, wystawach rękodzieła ludowego oraz wszelkich działaniach na rzecz promocji naszej gminy. Ponadto, organizują imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Tuklęczy: spotkania wigilijne, Dzień Dziecka. Gospodynie poszukują tradycyjnych produktów, potraw, zwyczajów wyróżniających Tuklęcz pośród innych miejscowości, pielęgnując je w ten sposób i próbując ocalić od zapomnienia dla przyszłych pokoleń. Koło Gospodyń wiejskich w Tuklęczy współpracuje z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuklęczy, z pozostałymi Kołami Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeniami z terenu Gminy Rytwiany.
Kontakt:
Wioletta Wróblewska
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
Sołectwa Tuklęcz
tel. 667-056-945
 


Stowarzyszenie Lotnicze "Rytwiany"

ul. Szkolna 1
28-236 Rytwiany

KRS: 0000358364


Stowarzyszenie Lotnicze "Rytwiany" im. Mieczysława Marcinkowskiego

Motolotniarstwo to sposób na wspaniałe widoki i niezapomnianą przygodę. Na terenie Gminy Rytwiany istnieją idealne warunki do uprawiania zarówno para- jak i motolotniarstwa. Bazą wypadową do podniebnych lotów jest lotnisko przeciwpożarowe w Rytwianach (RYTWIANY:

N50 30.833 E21 11.917 IMPDSL ) . W 2010r. powstało Stowarzyszenie Lotnicze „RYTWIANY” im. Mieczysława Marcinkowskiego, którego działalność ma na celu propagowanie sportów lotniczych, modelarstwa, lotniczych nowinek technicznych.


Skład Zarządu:
Prezes – Szczepan Zabielski,
Wiceprezes – Zbigniew Tworzydło
Członek Zarządu – Marek Litwin

Kontakt:
Szczepan Zabielski, tel. 604 448 053
Adam Kaczanowski, tel. 694 303 767
Grzegorz Bąk, tel. 696 886 103
Wszystkich chętnych do skorzystania z przelotów motolotnią prosimy o kontakt z P. Szczepanem Zabielskim, tel. 604-448-053

 


 

STOWARZYSZENIE "STRZEGOMSKIE"

Adres:
ul. Strażacka 6
Strzegom
28-221 Osiek

KRS:0000409571

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI STRZEGOMIA I STRZEGOMKA ORAZ ROZWOJU GMINY RYTWIANY W SZCZEGÓLNOŚCI: 1. WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI STRZEGOM I STRZEGOMEK. 2. WSPIERANIE DEMOKRACJI, BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

ZARZĄD
Lasek Bogusława - Prezes
Nieckarz Małgorzata - Wiceprezes
Reczko Wiesława - Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA
Wąsik Stanisława
Ambroziak Marianna
Konat Krystyna


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SICHÓW MAŁY "SICHOWIANIE"

Sichów Mały 43a
28-236 Rytwiany
KRS:0000389935

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST: 1.WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNEGO, OŚWIATOWEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI SICHÓW MAŁY W GMINIE RYTWIANY. 2.WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM.


ZARZĄD:
Karaś Andrzej -Prezes
Fortuna Halina -Sekretarz
Noga Tadeusz -Skarbnik


KOMISJA REWIZYJNA
Podyma Anna
Walczak Henryk
Rajca Jadwiga


STOWARZYSZENIE "NASZE RYTWIANY"

ul. Szkolna 1
28-236 Rytwiany

KRS: 0000419965


1. WSZECHSTRONNA DZIAŁALNOŚĆ PROMOCJI ZABYTKÓW I ATRAKCJI REGIONU I ZIEMI RYTWIAŃSKIEJ.
2. WSPÓŁUCZESTNICTWO W ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY RYTWIANY.
3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE.

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I EDUKACJI W REGIONIE.
5. INTEGROWANIE ŚRODOWISK NA RZECZ REALIZACJI PROGRAMÓW USŁUGOWYCH W ZAKRESIE KULTURY, EDUKACJI, TURYSTYKI.
6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
7. INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ I CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZEJ.
8. NAWIĄZYWANIE I PODEJMOWANIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI.
 

ZARZĄD
Godzwon Jan -Prezes Zarządu
Różak Paluch Łucja -Wiceprezes Zarządu
Janowska Teresa -Sekretarz
Kwiatkowska Anna -Skarbnik
Dorosińska Aneta -Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Kurek Małgorzata
Stawiarz Jadwiga
Godzwon Agnieszka Barbara


STOWARZYSZENIE EUBIOTA

ul. Kwiatowa 9
28-236 Rytwiany

KRS: 0000511129
 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA OPIERA SIĘ NA REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
A. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, A WIĘC POWSTRZYMANIE UTRATY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, DEGRADACJI FUNKCJI EKOSYSTEMÓW ORAZ PRZYWRÓCENIE ICH MOŻLIWIE W NAJWIĘKSZYM STOPNIU.
B. PROMOWANIE ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA RZECZ OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
C. WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI, ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI, WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI W CELU OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
D. WSPOMAGANIE WDRAŻANIA DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE DZIKIEGO PTACTWA (DYREKTYWA PTASIA) I DYREKTYWY RADY 92/43/EWG Z DNIA 21 MAJA 1992 ROKU W SPRAWIE OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ DZIKIEJ FAUNY I FLORY (DYREKTYWA SIEDLISKOWA) , TJ. WSPOMAGANIE OSIĄGNIĘCIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY WSZYSTKICH SIEDLISK I GATUNKÓW O ZNACZENIU EUROPEJSKIM I ODPOWIEDNICH POPULACJI NATURALNIE WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW DZIKIEGO PTACTWA.
E. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ, DYREKTYWY PTASIEJ ORAZ INNYCH NORM PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, DOTYCZĄCYCH OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
F. DZIAŁANIE NA RZECZ POWSTRZYMANIA POGARSZANIA SIĘ STANU WSZYSTKICH GATUNKÓW I SIEDLISK OBJĘTYCH PRAWODAWSTWEM UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE OCHRONY PRZYRODY ORAZ OSIĄGNIĘCIE ZNACZĄCEJ I WYMIERNEJ POPRAWY ICH STANU.
G. DZIAŁANIE NA RZECZ POWSTRZYMANIA DEGRADACJI, GŁÓWNIE W WYNIKU FRAGMENTACJI EKOSYSTEMÓW; UTRZYMANIA I WZMOCNIENIA FUNKCJI EKOSYSTEMU I ODBUDOWY ZDEGRADOWANYCH EKOSYSTEMÓW PRZEZ PROMOWANIE WPROWADZENIA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY DO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO.
H. WSPIERANIE WZMOCNIENIA UDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA W UTRZYMANIU I WZMOCNIENIU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ.
I. WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW RYBNYCH ORAZ POZOSTAŁE CELE PUNKTU 17 STATUTU.

Adres
ul. Kwiatowa 9
28-236 Rytwiany

ZARZĄD
Stanewa Anna -Prezes Zraządu
Szałach Sylwia -Wiceprezes Zarządu
Piersiak Agnieszka - Sekretarz


KOMISJA REWIZYJNA
Markowska Beata
Gargasz Krzysztof
Stanewa Elżbieta

Komitet założycielski
Markowska Beata
Szałach Sylwia Anna


FUNDACJA ZWIERZĄT BEZ DOMU VENDI VIGILAS

ul. Staszowska 150
28-236 Rytwiany
KRS:0000468590

CELEM FUNDACJI JEST:
1. PODEJMOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU DZIAŁAŃ NA RZECZ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT ORAZ OBJĘCIA ICH OPIEKĄ, W TYM OPIEKĄ MEDYCZNĄ;
2. PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIM FORMOM STOSOWANIA OKRUCIEŃSTWA WOBEC ZWIERZĄT;
3. WSPARCIE IDEI TWORZENIA DOMÓW TYMCZASOWYCH DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH, W TYM WSPARCIE RZECZOWE, FINANSOWE, WETERYNARYJNE ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE POTRZEBNE DLA TEGO RODZAJU PLACÓWEK;
4. OGRANICZANIE POPULACJI WOLNO ŻYJĄCYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH;
5. POMOC ZWIERZĘTOM POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH HODOWLI, POPRZEZ ZAPEWNIENIE IM BEZPIECZNYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIENIE OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ SOCJALIZACJĘ I PRZYGOTOWANIE DO ADOPCJI;
6. KSZTAŁTOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT;
7. KRZEWIENIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA IDEI OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, A ZWŁASZCZA ŚWIATA ZWIERZĄT.

ZARZĄD FUNDACJI
Wołoszyn Nawara Katarzyna  - Prezes
Nawara Bogusław - Wiceprezes

RADA FUNDACJI
Kizler Iwona
Wojnowska Joanna

 


STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY PODBORKA

Podborek 12b
28-236 Rytwiany
KRS:0000680984

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI WSI PODBOREK ORAZ ROZWOJU GMINY RYTWIANY, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE: 1) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH OSÓB I RODZIN; 2) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ; 3) PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 4) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 5) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 6) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 7) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 8) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 9) NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 10) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; 11) UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI; 12) EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 13) PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; 14) UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI; 15) RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI; 16) UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW; 17) DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 18) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; 19) UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA KULTURY REGIONALNEJ.

ZARZĄD

 

Gołyska Beata - Prezes Zarządu
Luty Janusz - Wiceprezes
Opałka Czesława - Sekretarz
Moskal Aneta - Skarbnik

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Kufel Rafał 

Opałka Paweł Piotr 

Czechowska Agnieszka 


STOWARZYSZENIE "INKUBATOR KULTURY"

ul. Szkolna 1
28-236 Rytwiany
KRS: 0000690536

Misja

PROWADZENIE WIELOKIERUNKOWEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPORTOWEJ, ROZWIJAJĄCEJ I ZASPAKAJAJĄCEJ POTRZEBY LUDNOŚCI; 2. UPOWSZECHNIANIE, OCHRONA I PROMOCJA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W KRAJU I ZA GRANICĄ; 3. UTRWALANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWA; 4. ROZWIJANIE I POMNAŻANIE DOROBKU POLSKIEJ KULTURY NARODOWEJ, REALIZOWANIE, WSPIERANIE I ROZBUDZANIE INICJATYW OBYWATELSKICH NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I KULTURALNEGO; 5. UPOWSZECHNIANIE DZIAŁAŃ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU, EDUKACJI, WYCHOWANIA I PROMOCJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.">1. PROWADZENIE WIELOKIERUNKOWEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPORTOWEJ, ROZWIJAJĄCEJ I ZASPAKAJAJĄCEJ POTRZEBY LUDNOŚCI; 2. UPOWSZECHNIANIE, OCHRONA I PROMOCJA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W KRAJU I ZA GRANICĄ; 3. UTRWALANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH SPOŁECZEŃSTWA; 4. ROZWIJANIE I POMNAŻANIE DOROBKU POLSKIEJ KULTURY NARODOWEJ, REALIZOWANIE, WSPIERANIE I ROZBUDZANIE INICJATYW OBYWATELSKICH NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO I KULTURALNEGO; 5. UPOWSZECHNIANIE DZIAŁAŃ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU, EDUKACJI, WYCHOWANIA I PROMOCJI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH.

Adres: ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany

ZARZĄD

Kondek Kamil - Prezes
Rożak Paluch Łucja  - Wiceprezes
Głowniak Aleksandra  - Skarbnik
Jaguś Kamila - Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA
Woś Anna
Gołda Monika
Dziedzic Małgorzata Jadwiga