Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSP RUDA

rok założenia: 1946
Ruda 136
28 - 230 Połaniec

prezes - Stanisław Meszek
naczelnik - Wiesław Anioł

Jednostka posiada:
- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily (2020 r.)
- motopompę pożarniczą,
- motopompę szlamową.


Rys historyczny OSP Ruda

Organizatorami i założycielami związku OSP w Rudzie w roku 1946/47 byli druhowie:
Żak Stanisław - naczelnik
Laskowski Edward - prezes
Wróbel Bartłomiej - gospodarz
Maj Wojciech - skarbnik
Anioł Wawrzyniec - przew. komisji rewizyjnej.

W tym okresie założona jednostka liczyła 17-tu strażaków, dziś już nieżyjących. Była trzecią jednostką powstałą na terenie Gminy Rytwiany. Sprzęt, którym dysponowała to silnikowa ręczną na wozie konnym, 2 beczkowozy o pojemności 200 l każdy, syrena ręczna, oraz kilka odcinków węży.

W roku 1956 w czynie społecznym strażacy wybudowali drewnianą szopę na sprzęt pożarniczy.

Druhowie z jednostki OSP Ruda przed strażnicą

W 1961 roku jednostka otrzymała motopompę M - 400, która przyczyniła się do skuteczności walki z żywiołem. W dniu 7 czerwca 1959 roku od mieszkańców wsi Ruda straż nasza otrzymała sztandar, który został uroczyście poświęcony i przekazany jednostce. Służy jej do dnia dzisiejszego i będzie służył nadal w przyszłości. Po otrzymaniu przez jednostkę OSP w Rudzie sztandaru zaszła potrzeba budowy strażnicy. Z inicjatywy prezesa Hyli Franciszka i naczelnika Anioła Stefana przystąpiono do gromadzenia środków i materiałów na budowę. W roku 1970 przystąpiono do jej budowy, trwającej do roku 1973.

16 sierpnia 1973 roku budynek strażnicy został uroczyście otwarty i przekazany zarządowi i druhom jednostki OSP.

Mieszkańcom sołectwa złożono podziękowania za udział i wkład, jaki włożyli w jej budowę. Dokonano również wymiany motopompy M - 400 na motopompę M - 800 oraz wszystkich węży, gdyż obecne nie nadawały się do użytku. Jednostka nasza zawsze była i jest nadal prężną organizacją społeczną biorącą udział we wszystkich imprezach i uroczystościach w naszej okolicy. Regularnie uczestniczy we wszystkich zawodach sportowo - pożarniczych zajmując czołowe miejsca - czego dowodem są liczne dyplomy i nagrody.

OSP w Rudzie jest gospodarzem gminnych zawodów strażackich, które są organizowane co dwa lata.

Jednostka nasza brała udział w wielkim pożarze w Niedziałkach w sierpniu 1956 roku, w Rudnikach w 1970 roku, w lasach państwowych oraz w wielu mniejszych pożarach w okolicy i u siebie.

W roku 1999 od Elektrowni Połaniec straż otrzymała samochód strażacki "Żuk" na potrzeby jednostki.

Z chwilą otrzymania samochodu zaszła potrzeba rozbudowy budynku Remizy strażackiej, gdyż ta nie spełniała potrzeb i wymogów jednostki oraz oczekiwań społeczeństwa. Dlatego tez obecny zarząd jednostki OSP czynił wszelkie starania o jej rozbudowę, którą jak widzimy doprowadzono do szczęśliwego końca. Szczególnie słowa uznania należą się Zarządowi OSP w osobach:
Meszek Stanisław - prezes
Anioł Wiesław - naczelnik
Wątroba Grzegorz - przew. komisji rewizyjnej

Wielkie słowa podziękowania należą się wszystkim strażakom, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do rozbudowy strażnicy w szczególności Wójtom naszej Gminy Mieczysławowi Madejowi i Grzegorzowi Forkasiewiczowi jak również Zarządowi Gminnemu OSP i Radzie Gminy.

Należy stwierdzić, że spełniły się marzenia i starania Zarządu OSP w Rudzie i budowa garażu oraz rozbudowa strażnicy z prawdziwego zdarzenia została zrealizowana w 100% i oddana do użytku jednostce OSP Ruda oraz jej mieszkańcom w dniu 3 sierpnia 2003 roku. Dlatego też Zarząd Jednostki OSP Ruda kieruje słowa podziękowania dla Urzędu Gminy Rytwiany a w szczególności Wójtowi Gminy za całkowite finansowanie naszego obiektu.

Strażnica w Rudzie po rozbudowie zakończonej w 2003 roku.

Po uroczystym otwarciu strażnicy i wciągnięciu flagi Państwowej na maszt odbyła sie Msza św. w intencji strażaków, którą celebrował Ksiądz Proboszcz Jan Wamyj. Po zakończeniu Mszy św. druhom wyróżniającym się w służbie pożarniczej zostały wręczone medale i odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Rozpoczęło się również pamiątkowe wbijanie gwoździ. Oprócz zaproszonych gości w uroczystości otwarcia strażnicy udział wzięło 20 jednostek OSP z terenu i okolic oraz miejscowe społeczeństwo i okolice. Dla wszystkich uczestników imprezy otwarcia strażnicy zorganizowano gorący poczęstunek, oraz Zabawę Taneczną i napoje chłodzące.

Na podstawie protokołu opracowanego przez Krzysztofa Sobierajskiego, Ruda 2003r.

 

WAŻNE WYDARZENIA:

12 czerwca 2005r. - Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Rudzie (galeria zdjęć)

2 września 2007r. - Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Rudzie (galeria zdjęć, wyniki zawodów)

23 sierpnia 2009r. - Jednostka organizuje gminne zawody sportowo -pożarnicze  w których zajmuje trzy pierwsze miejsca oraz otrzymuje nowy samochód bojowy „OPEL VIVARO” (czytaj więcej, galeria zdjęć).

10 września 2017r. - Jednostka OSP w Rudzie świętuje 70-lecie swojego istnienia (galeria zdjęć)

22 września 2020r. - Jednostka otrzymuje nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco Daily (czytaj więcej)

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

21 maja 2022r. - uroczyste poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco Daily, zakupionego dla jednostki OSP Ruda w 2020 roku.(czytaj więcej)