Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

AZBEST

Informacja na temat dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Druki oraz zarządzenie do pobrania

Druk - Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany


Informacja-Gmina-RytwianyAzbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się  w powietrzu i jest możliwoć wdychania jego włókien..

Dlatego wyroby zawierające azbest należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.

 Właciciel  lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu-gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest- ma obowiązek sporządzenia w dwóch egzemplarzach- "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest"  (załącznik 1) .

Osoby  które spełniły ten obowiązek wczeniej- sporządzają następne "Oceny..."w terminach wynikających z warunków poprzedniej "oceny.." - tzn.:

* Po 5-u latach  - jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym; i nieuszkodzone,

* Po 1-m roku - jeżeli przy poprzedniej ocenie - ujawnione zostały drobne (do3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia- powinny  zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz "Oceny..." właciciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w terminie do 30-tu dni od daty jej sporządzenia.

Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu - do czasu sporządzenia następnej "Oceny...".

 Właciciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia  inwentaryzacji (spisy z natury) wyrobów zawierających azbest  ( Prawo ochrony rodowiska z dnia 27.04.2001r  Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta.  Wzory informacji są odpowiednio w załącznikach:

* Załącznik 2 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

* Załącznik 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie wójtowi, celem wykonania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest.

 Właciciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek:

* zgłoszenia do Starostwa Powiatowego  na 30 dni przed rozpoczęciem prac - zamiar usuwania wyrobów zawierających azbest 

* zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest  z wytwarzającym odpady niebezpieczne tj. firmą posiadającą opracowany  i zatwierdzony przez Starostę  program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest.

Informacje o takich firmach można uzyskać w Urzędzie Gminy pok.30- tel. 15-864-79-57

 

foto 1,2,3: panoramafirm.pl, autor: Renovo S.C. Krzysztof Łoziński Piotr Malinowski