Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Rzędów 40
28-142 Tuczępy
telefony: 15-864-22-51, 15-816-51-02
www.zgokrzedow.pl/pszok/

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek-piątek w godz. 7:00-17:00
 • sobota w godz. 7:00-14:00
Zgodnie z uchwałą podjętą przez Wspólników Zakładu Godpodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie od dnia 31 maja 2016 r. na terenie zakładu został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt Napraw (przygotowania do ponownego użycia) dla mieszkańców następujących gmin:
 • Łubnice                     
 • Oleśnica
 • Pacanów
 • Rytwiany
 • Solec-Zdrój
 • Szydłów
 • Staszów
 • Tuczępy
 • Bejsce
 • Czarnocin
 • Wiślica.
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
 1. Papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01),
 2. Metale (kod 15 01 04, 20 01 40),
 3. Tworzywa sztuczne (kod 15 01 02, 20 01 39),
 4. Odpady wielomateriałowe (15 01 05),
 5. Zmieszane odpady opakowaniowe (kod 15 01 06),
 6. Szkło (kod 15 01 07, 20 01 02),
 7. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (kod 20 02 01),
 8. Zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34),
 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 36),
 10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
 11. Odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, których ilość nie przekracza 2 t/nieruchomość/rok (kod 17 01 07),
 12. Zużyte opony (kod 16 01 03) jednorazowo do 4 sztuk.
UWAGA !!!
PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców z w/w gmin.
Do PSZOK-u odpady należy dostarczyć własnym transportem.
 
Poniżej do wglądu dokumenty dot. utworzenia i funkcjonowania PSZOK-u
  

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu "gniazda"

Informacja-Gmina-Rytwiany

Ponadto, w przypadkach gdy mieszkańcy nie mają możliwości przechowania worków z odpadami lub gdy zaistniała sytuacja zwiększonej ilości wytworzonych odpadów komunalnych w gospodarstwie, jest możliwość złożenia tych odpadów w ustawionych na terenie Gminy Rytwiany pojemnikach - tylko odpady segregowane na następujące frakcje:

 • papier i tektura (pojemnik niebieski),
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (pojemnik zielony),
 • tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty).
Lokalizacja punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „gniazda”:
1. Rytwiany:
 • przy Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rytwianach, ul. Kościelna 9,
 • przy budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, ul. Szkolna 1,
 • przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach, ul. Szkolna 9/1,
 • na placu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Rytwianach,
2. Strzegomek - przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu, Strzegomek, ul. W. Dąbrówki 3,
3. Sichów Duży:
 • przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym, Sichów Duży 88,
 • bloki mieszkalne w Sichowie Dużym, Sichów Duży 97
4. Sichów Mały - przy strażnicy OSP, Sichów Mały 43a,
5. Sydzyna - przy świetlicy wiejskiej (filia GCKSiIT), Sydzyna 27,
6. Pacanówka – przy świetlicy wiejskiej (filia GCKSiIT), Pacanówka 13,
7. Podborek - przy świetlicy wiejskiej (filia GCKSiIT), Podborek 10,
8. Kłoda - przy strażnicy OSP, Kłoda ul. Długa 7,
9. Niedziałki – przy strażnicy OSP, Niedziałki 66,
10.Szczeka - przy filii Gminnej Biblioteki Publicznej, Szczeka 23,
11.Ruda - przy sklepie GS.