Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSP TUKLĘCZ

rok założenia: 1963
Tuklęcz 19
28 - 236 Rytwiany

Skład zarządu:

Prezes - Łukasz Kruk
Wiceprezes Naczelnik - Arkadiusz Wróblewski
Z-ca Naczelnika - Andrzej Kruk
Skarbnik - Stanisław Głowacki
Sekretarz - Wioletta Wróblewska
Gospodarz - Krzysztof Maciejko

Jednostka posiada:

- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO DAILY,

- motopompę pożarniczą

- pompę szlamową,

- pilarkę spalinową do drewna.


Rys historyczny OSP Tuklęcz

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuklęczy zawiązała się w 1963r. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 10 maja 1963r. W zebraniu uczestniczyły 32 osoby. Przewodniczył sołtys wsi Gęca Jan. Referat na temat potrzeby założenia jednostki OSP wygłosił Przedstawiciel Komendy Powiatowej w Staszowie Ob. Szkolak Jan.

Zgłosiło się chętnych 18 osób, dokonano wyboru zarządu i pierwszym prezesem został Łabęcki Tadeusz, z-ca Adamski Tadeusz, Naczelnikiem Kruk Jan, Sekretarzem Głowacki Stanisław, skarbnik Kaczanowski Andrzej, gospodarzem Gajdowski Jan.

Druhowie z jednostki przed wyremontowaną strażnicą

I już pod koniec roku został pobudowany zbiornik wodny kryty o pojemności 50 m3 z Funduszu Prewencyjnego PZU tj. materiały i wykonanie, natomiast wykopu dołu pod zbiornik dokonali członkowie nowo powstałej jednostki. Zbiornik znajduje się w środku wsi i jest sprawny technicznie napełniony wodą.

Druhowie z OSP Tuklęcz od lewej: Krzysztof Jastrząb, Andrzej Kruk, Kamil Gierszyński, Kamil Karbowniczek, Andrzej Cepil, Łukasz Kruk, Arkadiusz Wróblewski

W kwietniu 1964r. Powiatowa Komenda OSP w Staszowie przydzieliła motopompę M-400 i 175 m bieżących węży.

Dnia 17 lutego 1967r. na Walnym Zebraniu podjęto uchwałę o zakupieniu materiału na wyjściowe mundury. 17 kompletów uszył druh Kruk Jan — naczelnik z zawodu krawiec. Pierwszy występ w nowym umundurowaniu miał miejsce 1 maja 1968r.
Na Walnym Zebraniu 1.02.1969r. został powołany Komitet Budowy Domu Strażaka w liczbie 7 osób tj. cały zarząd.
Komitet zajął się gromadzeniem funduszy na ten cel. I tu z dużą pomocą przyszło Kółko Rolnicze w Tuklęczy, którego Zarząd w latach 1969,70,71 przekazał ze swoich funduszy 40 tys zł.

Uroczyste otwarcie wyremontowanej strażnicy w dniu 08.07.2007r.

Wiosną 1970r. za w/w pieniądze została zakupiona działka o pow. 0,14 ha oraz wykonano dokumentacje. Jesienią 1971r. w czynie społecznym dokonano wykopów i zalano fundamenty.

Budowę rozpoczęto w 1972r. na wiosnę, a zakończono w stanie surowym wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i tynków wewnętrznych w 1974r.

Lata 1975-1976 to dalszy okres prac wykończeniowych.

Dnia 3 lipca 1977r. tj. 30 lat temu odbyło się uroczyste otwarcie „Domu Strażaka" uczestniczyło w nim 17 jednostek OSP, a zaproszeni goście wbili 407 pamiątkowych gwoździ. W następnym roku dokonano ogrodzenia Domu Strażaka.

Przekazanie sztandaru jednostce podczas uroczystości otwarcia w dniu 08.07.2007r.

Dnia 3 lipca 1983r. w zawodach gaśniczych pod kryptonimem „Sprawdzian gotowości bojowej" drużyna OSP Tuklęcz zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę ufundowaną przez Naczelnika Gminy Rytwiany w kwocie 3 tys zł.

Natomiast rok później na zawodach rejonowych w Bogorii, jednostka nasza zajęła I miejsce i otrzymała w nagrodę motopompę M-800.

Informacja-Gmina-RytwianyW roku 1983 pobudowany został budynek gospodarczy w stanie surowym z przeznaczeniem na kuchnie z zapleczem i magazynem, który został wykończony wiatach 1984/1985. W roku 2003 OSP otrzymała lekki samochód bojowy „Żuk".

Przygotowanie do modernizacji i rozbudowy strażnicy rozpoczęto w 2005r. tj. uregulowano stan prawy działki i wykonano dokumentację.

Lata 2006 i 2007 to rozbudowa i modernizacja strażnicy. Koszt inwestycji 332.000zł

Strażnica podczas rozbudowy i remontu w latach 2006-2007.

Funkcję Prezesa pełnili następujący druhowie:
w latach 1963-1992 tj. 29 lat druh Łabęcki Tadeusz
1992-1995 Stawiarz Marian
1995-1998 Gołda Stanisław
od 1999 Bryk Władysław

Funkcję Naczelnika pełnili następujący druhowie:
w latach 1963-1983 tj.20 lat Kruk Jan
1983-1992 Stawiarz Marian
1992-1995 Migoń Robert
1995-1999 Stawiarz Marian
od 1999 Kruk Andrzej

Obecnie jednostka liczy 25 członków, a młodzieżowa drużyna 10.

Aktualny skład zarządu(2007r.):
1. Bryk Władysław - Prezes
2. Kruk Andrzej - Naczelnik
3. Markowski Jerzy - z-ca
4. Głowacki Stanisław - skarbnik
5. Kruk Łukasz - sekretarz

Opracował: Stanisław Głowacki, Tuklęcz 2007r.

WAŻNE WYDARZENIA:

08.07.2007 r. Uroczyste otwarcie rozbudowanej i zmodernizowanej strażnicy w Tulęczy (galeria zdjęć)

23.06.2013 r. Uroczystość 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuklęczy (galeria zdjęć)

15.12.2017 r.  Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO DAILY 4x2.(link)

16.06.2018 r.  55 LAT OSP TUKLĘCZ, Przekazanie samochodu. (artykuł) (galeria zdjęć)

 galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu