Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany                                                          Informacja-Gmina-Rytwiany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 
Gmina Rytwiany realizuje operację pn.: „Przebudowa strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską”
Operacja mająca na celu poprawę dostępności infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę budynku strażnicy OSP w Niedziałkach z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: przebudowa strażnicy OSP z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską oraz zakupem wyposażenia dla niej.
 
Całkowity koszt zadania to ok 697.000,00 zł