Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany


Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn: „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany”

Zakres inwestycji obejmuje:
a) budowę stacji hydroforowej w Sichowie Małym
b) budowę stacji hydroforowej w Strzegomku
c) budowę odcinka sieci wodociągowej w Gaju Święcicki
d) budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego ujęcie wody w Rudzie z ujęciem wody w Rytwianach
e) budowę zbiornika rezerwowego wody o poj. 400m3 na ujęciu wody w Rytwianach

Koszt całkowity zadania to 1.740.000,00 zł.

Zadania zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.365.000,00zł

Zakończenie całości zadania planowane jest na II kwartał 2022 r.


Gmina Rytwiany realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rytwiany poprzez przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji grzewczej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.
Projekt obejmuje swym zakresem 5 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 8 386,9 m2, tj.
  • Budynek Urzędu Gminy w Rytwianach,
  • Budynek Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytwianach,
  • Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rytwianach,
  • Budynek Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym,
  • Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu.
Wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:  3 600 000,00 zł

Zakończenie całości zadania planowane jest na III kwartał 2023 r.

 

Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. ,, Przebudowa dróg na terenie Gminy Rytwiany’’,
w którego w skład wchodzi:
 
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do km 2+120’’
Zadanie nr 2.Przebudowa drogi gminnej nr 003229T w miejscowości Sichów Duży
Zadanie nr 4.Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Ruda
 
W ramach ww. zadań zostaną wykonane roboty obejmujące położenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Na części dróg zostaną wybudowane chodniki, wyniesione przejścia dla pieszych z solarnym oświetleniem oraz zostanie zamontowane aktywne oznakowanie. Ponadto, na drogach zostanie zamontowane nowe oznakowanie pionowe oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Łączna długość dróg gminnych do przebudowy wynosi ok. 4,85 km.
 
Koszt całkowity zadania wynosi 5 091 039,50 zł.
 
Wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 4 683 500,00 zł
 
Zakończenie całości zadania planowane jest na II kwartał 2024 r.
 

 
Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. ,,Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Rytwiany- etap II’’, w którego w skład wchodzi:
 
Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 371015T w miejscowości Tuklęcz
Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 371032T w miejscowości Pacanówka
Zadanie nr 3. Remont drogi gminnej nr 371007T w miejscowości Rytwiany
Zadanie nr 4. Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany
Zadanie nr 5. Remont drogi gminnej nr 371014T w miejscowości Rytwiany
Zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 371065T w miejscowości Szczeka
Zadanie nr 7. Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 133, 126 w miejscowości Podborek
 
W ramach ww. zadań zostaną wykonane roboty obejmujące położenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Na części dróg zostaną wybudowane chodniki, wyniesione przejścia dla pieszych z solarnym oświetleniem. Ponadto, na drogach zostanie zamontowane nowe oznakowanie pionowe oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Łączna długość dróg gminnych do przebudowy i remontu wynosi ok. 4,23 km.
 
Łączna wartość zadania wynosi 4 249 633,31 zł.
 
Wartość dofinansowania ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:  4 037 151,00 zł.
 
Zakończenie całości zadania planowane jest na IV kwartał 2024 r.
 

 
Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn.  „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany poprzez wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym wraz z wdrożeniem systemu «e-woda»”, finansowanego ze środków Polskiego Ładu oraz budżetu Gminy.
 
Celem projektu jest między innymi wymiana wodomierzy u właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rytwiany.

Wartość umowy: 766 825,05 zł.
Łączna wartość dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 695 400,00 zł
 
Okres realizacji: do 31 sierpnia 2024 r.