Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany

Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany na energooszczędne typu LED” dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia, działanie „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Zakres projektu obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany poprzez wymianę lamp sodowych i rtęciowych na oprawy energooszczędne typu LED. Dzięki realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia obniżona zostanie ilość pobieranej energii elektrycznej, co przełoży się na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. W ramach projektu przewidziano montaż 669 nowych lamp LED o łącznej mocy 43,74 kW.
 
Zaplanowano ponadto wdrożenie w projekcie inteligentnego systemu monitoringu oraz sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.
 
Przewidywany koszt zadania to ok.2.000.000,00 zł przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości ok 1.700,000,00 zł.
 
Zadanie po odbiorze końcowym. Wdrażany jest system sterowania oświetleniem.