Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

 

Informacja-Gmina-Rytwiany 
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
 
Gmina Rytwiany w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu komputerowego.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem koronawirusem. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59 999,94 zł zakupiony sprzęt trafił do 3 szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany, tj. do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzegomiu, Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rytwianach. 18 laptopów wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym oraz oprogramowaniem, umożliwią potrzebującym uczniom kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
 
                                                                                      Wójt Gminy Rytwiany
 
/-/ Grzegorz Forkasiewicz
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.