Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Gminy Rytwiany wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
monitorowanie działalności Urzędu Gminy Rytwiany w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Rytwiany
Tomasz Fąfara  - Sekretarz Gminy Rytwiany -  pokój nr 12;
tel. 158647941