Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

JAKOŚĆ WODY
Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach
o jakości wody wodociągowej i wyniki badań.

Zasady zaopatrzenia w wodę i wymagania dotyczące jakości wody regulują odpowiednie akty prawne:
• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 1152 z późniejszymi zmianami),
• wydane na podstawie art. 13 wyżej wymienionej ustawy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Badania przeprowadzone są przez:
• Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kielcach
• Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Busku - Zdroju

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY

badanie_11.01.2019_suw_ruda.pdf

badanie_11.01.2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_12.03.2019_suw_ruda.pdf

badanie_12.03.2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_26.02.2019_suw_ruda.pdf

badanie_26.02.2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_21.05.2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_25_06_2019_suw_ruda.pdf

badanie_26_08_2019_suw_rytwiany.pdf

badanie_30_09_2019_suw ruda.pdf

badanie_30_09_2019_suw_rytwiany.pdf