Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rytwiany do 2020 r.

 

Niska emisja –  co  to jest ? Niska emisja to,   emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości    

Przyczyną powstania   niskiej emisji jest   nieefektywne spalania paliw (węgla kamiennego, węgla drzewnego, benzyny, oleju napędowego itp.), spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych itp.), a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji.
     Nazwa niska emisja pochodzi  od niskich kominów, przez które szkodliwy dym dostaje się do powietrza, a nie od niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 
Podstawowe źródła zanieczyszczeń powietrza:
  
1)     zanieczyszczenia przemysłowe
2)     emisja z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych
3)     emisja komunikacyjna
4)     zanieczyszczenia napływowe z sąsiednich obszarów
 
Według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, źródła emisji pyłu PM10 to:
- 52%  zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych (kominy i inne źródła emisji,  znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m); 17 %  przemysł; 10 % samochody; 21 % inne
 
Zanieczyszczenia przemysłowe nie stanowią obecnie większego problemu – wszystkie potencjalne źródła emisji tych zanieczyszczeń są obwarowane wieloma przepisami, które regulują normy emitowania poszczególnych substancji do atmosfery.  
 
Emisja z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych jest obecnie największym problemem. Wynika to z braku świadomości w społeczeństwie, że to jakim paliwem ogrzewają swoje domy oraz w jakich piecach jest spalane paliwo ma ogromny wpływ  na jakość wdychanego przez nich powietrza.    Emisja z kotłowni obecnie wymaga Najwięcej uwagi  szczególnie, że pył PM10 oraz inne produkty niskiej emisji zbierają coraz większe żniwo – chociażby w zwiększaniu śmiertelności ludzi, ilości zachorowań i innych.
 
Emisja komunikacyjna
Niska emisja z transportu to suma czynników:
- emisja z rur wydechowych pojazdów = niecałkowite spalanie oleju napędowego/benzyny
- emisja z rur wydechowych=spalanie olejów silnikowych
- emisja ze ścierania się opon
- emisja ze ścierania się tarcz, bębnów, klocków i szczęk hamulcowych
-pylenie od unoszenia pyłu z powierzchni jezdni (ciśnienie i podciśnienie od przemieszczania bryły pojazdu), opadanie pyłu z karoserii
 
Zanieczyszczenia napływowe z sąsiednich obszarów – to źródło zanieczyszczeń jest od nas   zależne tylko w niewielkim stopniu. Niestety w niektórych regionach naszego kraju ma ono ogromny wpływ na zanieczyszczanie powietrza.   Duże znaczenie w tym przypadku  ma współpraca międzynarodowa i podejmowanie wspólnych działań.
 
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi
Najbardziej odczuwalną konsekwencją niskiej emisji jest jej bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu zdrowia ludzi.  
Ma ona ogromny wpływ na ogólne osłabienie odporności ludzkiego organizmu . Szczególnie, że przeciętny człowiek wdycha dziennie ok. 16 kg powietrza – ile może w tym czasie zjeść lub wypić? Zatem jaka jest proporcja w ilości wdychanych a zjadanych czy wypijanych szkodliwych substancji? Ten argument pozwoli na zrozumienie istoty czystości powietrza, którym oddychamy. Ponieważ to właśnie ona ma znacznie większy wpływ na pogorszenie zdrowia ludzi, niż np. zła dieta.  
  
 Udowodnione jest że niska emisja powoduje lub potęguje:
1. Choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, zapalenie gardła, przewlekłe zapalenie oskrzeli, nowotwory płuc, przypadki chronicznego kaszlu, niewydolność płuc,  astma oskrzelowa.
2. Zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie.
3. Choroby oczu – w tym zapalenie spojówek.
4. Reakcje alergiczne ustroju.
5. Zaburzenia w układzie krążenia.
6. Choroby serca.
7. Osłabienie płodności.
8. Nowotwory.
Negatywnego wpływu niskiej emisji na zdrowie i kondycję człowieka jest znacznie więcej, jednak nie są one tak oczywiste i dokładnie zbadane
 
Aby ograniczyć niską emisję należałoby przede wszystkim wymienić w większości gospodarstw domowych piece, najlepiej na kotły gazowe lub pompy cieplne. Według Polskiej Izby Ekologii najgroźniejsze dla środowiska są kotły zasilane drewnem i węglem oraz piece kaflowe. Większość urządzeń tego typu jest albo stara, albo niespełniająca żadnych norm emisyjnych, a jednak nadal użytkowana.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rytwiany do 2020 r.