Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rytwiany”


Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Rytwiany”

W dniu 30.12.2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, podpisana została umowa o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pt.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rytwiany”

Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W projekcie przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w ciągu ulic Staszowskiej i Klasztornej w Rytwianach oraz budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda.

Wartość kosztorysowa zadania inwestycyjnego wynosi 2.527.181,55 zł. z tego wsparcie finansowe ze środków unijnych wynosi 859.389,00 zł. ( wartość 50% kosztów kwalifikowanych Projektu)

Realizacja zadania inwestycyjnego rozłożona jest na dwa etapy obejmujące okres lat 2012 i 2013

 

Więcej artykułów…