Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

SZKLANY DOM najlepszym projektem


SZKLANY DOM najlepszym projektem

W październiku 2011 roku rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu -„Przyjazna Wieś". Jego celem jest promowanie najlepszych infrastrukturalnych projektów na obszarach wiejskich zrealizowanych po 2004 roku z udziałem funduszy unijnych. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 10 projektów, w tym 5 w kategorii infrastruktury społecznej i 5 w kategorii infrastruktury technicznej.

Projekty oceniała Komisja, w której oprócz specjalistów ŚODR uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wszystkie przedsięwzięcia, w czasie wizji lokalnej, zostały zweryfikowane pod względem funkcjonalności, pomysłowości, partnerstwa przy realizacji projektu oraz pod względem zasięgu projektu, jego użyteczności i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Uwzględniano też ich oddziaływanie na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
Finał konkursu, do którego nominowano zwycięzców etapu regionalnego w poszczególnych kategoriach, odbędzie się w Warszawie podczas podsumowującej konferencji.
Do tegorocznego konkursu zgłoszono 10 projektów, w tym 5 w kategorii infrastruktury społecznej i 5 w kategorii infrastruktury technicznej.
Konkurs na zlecenie Samorządu Wojewódzkiego przeprowadził jak co roku Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

W kategorii infrastruktura społeczna

I miejsce zajęła gmina Masłów za projekt: Dworek Stefana Żeromskiego - Szklany Dom - Ikona regionu świętokrzyskiego. Celem projektu jest trwałe upamiętnienie znanego w kraju i na świecie wielkiego polskiego pisarza - Stefana Żeromskiego i utworzenie na bazie Szklanego Domu konkretnego, zintegrowanego produktu turystycznego promującego gminę i województwo w kraju i za granicą.


Szklany Dom w Ciekotach - ikona regionu świętokrzyskiego (I miejsce)


Projekt został zrealizowany w Ciekotach w gminie Masłów. Część inwestycyjną projektu stanowi:

• Dworek Stefana Żeromskiego
- usytuowany niemal dokładnie w miejscu lokalizacji dawnego budynku dworskiego, w którym mieszkał Stefan Żeromski. Zachowano przy bliżone wielkości rzutów i proporcje, według przekazów historycznych.
• Szklany Dom - budynek umiejscowiony bezpośrednio przy drodze do Św. Katarzyny, nawiązujący do twór czości pisarza.
• Aranżacja historycznego ogrodu z roślinnością z czasów, gdy żyli tam rodzice Stefana Żeromskiego.
• Odtworzenie i rozbudowa infrastruktury turystycznej, w tym m.in.:
- wykonanie 3 ścieżek literackich (poświęconych pamięci St. Żeromskiego),
- wykonanie 1 ścieżki przyrod niczej (przyroda w twórczości St. Żeromskiego),
- odnowienie szlaków rowerowych i pieszych biegnących do Ciekot.

II miejsce zajęła gmina Rytwiany za projekt. Przebudowa budynku na po trzeby Gminnego Ośrodka Kultury (GOK), biblioteki, punktu informacji turystycznej wraz z budową filii GOK w Sydzynie, Podborku, Pacanówce.

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rytwianach (II miejsce)


III miejsce zajęła gmina Busko-Zdrój za projekt: Rozbudowa bazy edukacyj nej w gminie Busko-Zdrój, dotyczący budowy obiektów sportowych w Zbludo- wicach, Kołaczkowicach i Dobrowodzie.

W kategorii infrastruktura Techniczna

I miejsce zajęła gmina Strawczyn zaprojekt: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Strawczynie - etap II Budowa krytej pływalni.
Celem projektu jest wprowadzenie obiektów umożliwiających aktywny wypoczynek mieszkańcom gminy Strawczyn i gmin sąsiednich, w szczególności dzieciom i młodzieży wiejskiej oraz osobom niepełnosprawnym oraz stworzenie takich warunków dla zrzeszonych grup sportowych, by obozy treningowe mogły być prowadzone w cyklu całorocznym oraz by z usług ośrodka, w wyniku zastosowania specjalistycznych urządzeń, korzystały osoby niepełnosprawne (m.in. zajęcia rehabilitacyjne).
W ramach realizacji projektu wybudowano basen kryty składający się z niecki basenowej (sportowej) i zjeżdżalni zewnętrznej, z niecki rekreacyjnej (z dyszami masującymi, biczami wodnymi, wodospadami itp.), a także brodzika dla dzieci oraz z jacuzzi. Poza tym powstały: widownia, sauna, kręgielnia, kawiarnia, palmiarnia, sztuczne plaża i rzeka, pomieszczenie do aerobiku i siłownia. Obiekt ogrzewany jest systemem solarowym, pompami ciepła oraz kotłami na biomasę.

II miejsce zajęła gmina Skarżysko Kościelne za projekt: Centrum Kulturalno--Oświatowe i Sportowe w Kierzu Niedźwiedzim. W ramach projektu urządzono między innymi: obiekt sportowy - boisko do piłki nożnej, piłki plażowej siatkowej, boisko asfaltowe do „kosza", dwa place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, miejsce na ognisko, świetlicę.

III miejsce zajęła gmina Masłów za projekt: Adaptacja poddasza budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej na cele administracyjno-oświatowe z funkcją „integracji społecznej".
Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz symboliczne puchary i dyplomy dokumentujące ich sukces.
Ponieważ konkurs ma charakter cykliczny już dzisiaj zapraszamy do udziału w konkursie za rok, a tegorocznym zwycięzcom życzymy sukcesów w etapie ogólnopolskim.


Źródło: "Aktualności Rolnicze" nr 11(246) , grudzień 2011, ŚODR Modliszewice, Jarosław Mostowski

  

 

Więcej artykułów…