Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja dotycząca realizacji projektu "W Krainie Plastyki"

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu pn. „W Krainie Plastyki”

Dnia 12 stycznia 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach a  Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach dotycząca dofinansowania projektu pn. "W Krainie Plastyki"
Całkowity koszt projektu : 6 949,96 zł
Kwota dofinansowania : 4 818,18 zł
Projekt  „ W Krainie Plastyki” został pozytywnie rozpatrzony w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

Celem operacji jest:
1. Zorganizowanie kółka zainteresowań dla mieszkańców gmin objętych obszarem LGD.
2. Warsztatowe rozwijanie zdolności plastycznych związanych z innowacyjnymi technikami plastycznymi.
3. Wykorzystywanie oraz poznanie dziedzictwa kulturowego regionu.
4. Integracja lokalnej społeczności LGD podczas wspólnych spotkań.

Cele zawarte w projekcie są zgodne z dwoma celami ogólnymi LSR tj:” Rekreacja, integracja obszaru LGD - Dorzecze Wisły” oraz „ Wzrost jakości oferty kulturalnej obszaru LGD – Dorzecze Wisły” W głównej mierze cele te zapewniają dostęp do szeroko rozumianej integracji środowiskowej oraz kulturalnej. Cykliczne działania prowadzone w ramach projektu będą pobudzać i rozwijać aktywność osób uczestniczących w warsztatach. Zajęcia swoją tematyką zainteresują i wprowadzą uczestników w nowe techniki plastyczne takie jak: decoupage, ceramic painting, icon style oraz malarstwo. W wyniku realizacji projektu wzrośnie jakość oferty kulturalnej nie tylko naszej gminy ale przede wszystkim całego obszaru LGD.

Zapraszamy Wszystkich chętnych do udziału w warsztatach, które odbywają się w każdy wtorek w godzinach 17.00 -20.00 naprzemian w Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach ul. Szkolna 1 i w filii w Pacanówce.

  


 

 

Więcej artykułów…