Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Strażacy z Rytwian podsumowali 2011 rok

Strażacy z Rytwian podsumowali 2011 rok

4 lutego 2012 roku strażacy z jednostki OSP Rytwianach podsumowali miniony rok ich działalności. Otwarcia zebrania i powitania jego uczestników dokonał Prezes jednostki dh Jerzy Switek. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marka Cepila członka zwyczajnego jednostki.

Prezes dh Jerzy Switek przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności jednostki za 2011r.Przedstawienia sprawozdania finansowego i planu finansowego na bieżący rok dokonał dh Mieczysław Bednarski. Sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytał dh Mariusz Niekurzak, a dh Marcin Podkowa przedstawił plan działalności na 2012 rok. Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej zarządowi jednostki, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie udzielone zostało absolutorium za rok sprawozdawczy.

OSP Rytwiany w 2011r. uczestniczyła ogółem w 31 różnego rodzaju akcjach ratowniczych, z czego do gaszenia pożarów dysponowana była 16 razy, natomiast 15-krotnie jednostka wyjeżdżała do działań określanych w nomenklaturze pożarniczej jako miejscowe zagrożenia. Akcje „MZ” związane były z usuwaniem skutków nadmiernych opadów deszczu, usuwaniem z dróg publicznych powalonych drzew i gałęzi, a także z kolizjami drogowymi i usuwaniem gniazd owadów niebezpiecznych dla ludzi.
W czasie zebrania sprawozdawczego, za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za niesienie pomocy poszkodowanym oraz za zaangażowanie i pracę na rzecz jednostki, 12 druhów odznaczonych zostało medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, przyznanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego. Stosowne uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP odczytał Naczelnik dh Sebastian Bryk.

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:
- Gerard Majsak s. Marka, - Paweł Woś s. Romana , - Marcin Podkowa s. Wiesława, - Mateusz Switek s. Jerzego.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:
- Marcin Wilczkowski s. Eugeniusza, - Mieczysław Bednarski s. Jana , - Mariusz Niekurzak s. Jana. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: - Jerzy Switek s. Władysława, - Marian Prostak s. Tadeusza, - Krzysztof Bartusiak s. Stanisława, - Piotr Rdzany s. Stanisława, - Sebastian Bryk s. Józefa.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie bryg. Grzegorz Ciepiela, Sekretarz Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Mieczysław Madej, Wójt Gminy Rytwiany, a zarazem Prezes Gminnego Związku OSP RP w Rytwianach Grzegorz Forkasiewicz, Komendant Gminny OSP Grzegorz Rajca, radny Rady Gminy Rytwiany a zarazem v-ce Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski.

W zebraniu także uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP RP z terenu naszej Gminy: V-ce Prezes Gminnego Związku OSP RP – Łukasz Kruk oraz Członek Zarządu Gminnego Związku OSP RP – Mirosław Wróblewski.

Goście w swych wystąpieniach wysoko oceniali dotychczasową działalność jednostki z Rytwian, jej osiągnięcia oraz rolę jaką pełni w realizacji niełatwych zadań społecznego ratownictwa oraz przedsięwzięć programowych Związku. Przekazali również podziękowania druhom za ich bezinteresowną, humanitarną służbę, a także złożyli życzenia zdrowia i zrealizowania swych planów i zamierzeń na przyszłość.

Pod koniec zebrania Prezes dh Jerzy Switek wręczył podziękowania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz Wójtowi Gminy Rytwiany za wsparcie i zaangażowanie w realizacji naszej działalności w 2011 roku. Zebranie zakończyło się wspólnym posiłkiem oraz strażacką zabawą choinkową, na którą przybyło wielu sympatyków jednostki straży pożarnej w Rytwianach.

Sebastian Bryk
Naczelnik OSP w Rytwianach

 

Więcej artykułów…