Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Przypomnienie - stypednia szkolne w roku szkolnym 2015/16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach przypomina, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne) na rok szkolny 2015/16 przyjmowane będą w terminie:
 
- od 01 do 15 września 2015 r.  dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych,
- od 01 do 15 października 2015 r. dla słuchaczy kolegiów.

Prawo do stypendium szkolnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Do dochodów należy przyjąć wszystkie dochody rodziny bez względu na źródło ich uzyskania – również z tytułu pracy dorywczej i pracy za granicą.

Druki wniosków można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach (pok. nr 35 w Urzędzie Gminy Rytwiany) lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Rytwiany TUTAJ

Skompletowane wnioski przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach w godzinach  od 7.30 do 15.30.

 

Więcej artykułów…