Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 61

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:00 dnia 10.08.2017 do godz. 21:00 dnia 10.08.2017
Przebieg Obserwuje się i prognozuje burze z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami
wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi
Obowiązują:
Do godz.19:30 dnia 11.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 60 na UPAŁ/3 wydane o godz.09:33 dnia
08.08.2017.
Dyżurny synoptyk Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 06:47 dnia 10.08.2017
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 swietokrzyskie od 07:00/10.08 do
21:00/10.08.2017 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, grad
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA świętokrzyskie, burze z gradem w dzień i wieczorem 10.08, opady
deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Więcej artykułów…