Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Komunikat KP PSP w Staszowie

Komenda Powiatowa Państwowej Staży Pożarnej w Staszowie przypomina:

Żniwa to okres największego zagrożenia pożarowego na terenach wiejskich. Nie przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa przez rolników oraz użytkowników terenów rolnych powoduje, że corocznie w czasie żniw, do jednostek ochrony przeciwpożarowej codziennie wpływa kilka, a nawet kilkanaście zgłoszeń o pożarach na polach. Bardzo często pożary te rozprzestrzeniają się na nie skoszone zboże oraz znajdujące się w pobliżu zabudowania.

Przypominamy, że zabrania się:

- palenia tytoniu i używania ognia otwartego przy obsłudze sprzętu, maszyn podczas zbioru i transporu płodów rolnych.

- wypalania słomy i pozostałości roślinnych w odległości mniejszej niż 100 m. od zabudowań, stert, lasów i zboża na pniu.

- łamania wskazań w zakresie ochrony ppoż. podanych w instrukcjach obsługi maszyn rolniczych.

- używać maszyn i pojazdów rolniczych których układy wydechowe nie posiadają urządzeń zapobiegających wydostawaniu się iskier.

Sterty i stogi należy lokalizować w odległości co najmniej:

- od budynków z materiałów niepalnych i pokryciu trudno zapalnym - 20 m.

- od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m.

- od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m.

- od urządzeń i przewodów lini elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m.

- od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Staszowie przypomina, że kombajn zbożowy jest maszyną złożoną, której pewne elementy nagrzewają się do wysokich temperatur i należą do łatwopalnych. Pracuje on w warunkach dużego zapylenia, szczególnie sprzyjającego powstawaniu pożaru. Wymaga zatem niezwykłej ostrożności obsługującego i bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Źródłem pożaru podczas eksploatacji kombajnu mogą być:

- przedział silnikowy

- instalacja elektryczna

- układ paliwowy

- ruchome elementy mechaniczne.

Powstanie pożaru związane jest najczęściej z niewłaściwą konserwacją, naprawą i obsługą.

 

Więcej artykułów…