Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA O DZIAŁANIACH OŚRODKA PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU

OPP SANDOMIERZInformacja o działaniach Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu


Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu jest fundacją założoną w 1991 r. Działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich w regionie południowo-wschodniej Polski. Prowadzi działalność w swojej siedzibie w Sandomierzu oraz w pięciu biurach terenowych na terenie województw, świętokrzyskiego i podkarpackiego: w Busku - Zdroju, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Staszowie i Stalowej Woli (www.opiwpr.orq.pl/kontakt.php). Informuje, szkoli, doradza, pomaga otwierać działalność gospodarczą wspiera rozwój lokalny.

Działania Ośrodka adresowane są do:
- samorządów lokalnych
- organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
- małych i średnich przedsiębiorstw
- osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji
- rolników poszukujących dodatkowych źródeł dochodów.

Propozycje dla samorządów:
- opracowywanie strategicznych planów rozwoju
- szkolenia i doradztwo z zakresu tworzenia partnerskich mechanizmów zarządzania gminą i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.

Oferta dla małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:
- konkurs przyznawania małych dotacji pod nazwą „Działaj Lokalnie" na ciekawe inicjatywy społeczne
- szkolenia i doradztwo z zakresu źródeł finansowania działalności małych organizacji, opracowywania
wniosków o dotacje, zarządzania projektem.

Pomoc dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, rolników oraz osób rozpoczynającym działalność gospodarczą:
- pożyczki na rozwój działalności gospodarczej (www.opiwpr.orq.pl/fundusz.php)
- opracowywanie wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych
- sporządzanie biznes planów i analiz ekonomiczno-finansowych projektów
- opracowywanie strategii działania na rynku
- szkolenia i doradztwo zakresu zasad uruchamiania i zarządzania małą firmą, a także szkolenia doskonalące umiejętność obsługi komputerów.

Ponadto dla zainteresowanych samorządów, organizacji i mieszkańców regionu Ośrodek organizuje:
- otwarte spotkania informacyjne, seminaria, konferencje związane z dostępnymi funduszami strukturalnymi i programami pomocowymi.

Działalność informacyjna oraz szkolenia i doradztwo w ramach realizowanych projektów są nieodpłatne.

Zagadnienia, które są obszarem zainteresowań i specjalizacji Ośrodka realizowane są w ramach następujących działów:
- Przedsiębiorczość - dział służący umacnianiu małych i średnich przedsiębiorstw, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz kreowaniu postaw przedsiębiorczych
- Fundusz Pożyczkowy - własny program pożyczkowy utworzony dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą
- Samorząd i Wspólnoty Lokalne - dział wspierający samorządy lokalne w programowaniu rozwoju oraz budowaniu mechanizmów skutecznego zarządzania gminą, ukierunkowanego na sprawy istotne dla mieszkańców oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi
- Rozwój Obszarów Wiejskich - dział edukacyjno - informacyjny wspierający zrównoważony rozwój terenów wiejskich i dobre funkcjonowanie polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej
- Współpraca z Partnerami Zagranicznymi - dział realizujący tematyczne szkolenia połączone z wizytami studyjnymi dla różnych grup zawodowych z krajów Europy środkowo - wschodniej
- działalność szkoleniowo - konferencyjna prowadzona we własnym ośrodku konferencyjno - szkoleniowym w Sandomierzu, o nazwie Hotel Basztowy (www.hotelbasztowy.pl).

Ośrodek należy do struktur Krajowego Systemu Usług (KSU), sieci współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe na rzecz mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą.

Działa również w sieci Ośrodków Informacji Europejskiej AGRO-INFO, założonej w celu podnoszenia jakości usług informacyjnych i innych form wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich w procesie przygotowań i funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Jest jedną z organizacji założycielskich Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FA0W) - ogólnopolskiego porozumienia organizacji działających na rzecz wsi, powołanego do życia w grudniu 2002, a od roku 2005 zarejestrowanego jako związek stowarzyszeń.

Posiada certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, informacyjnych, szkoleniowych oraz finansowych (udzielanie pożyczek).

Informacje o aktualnie realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie intemetowej: www.opiwpr.orq.pl

Ośrodek zaprasza do współpracy, jest do Państwa usług, służy wiedzą i doświadczeniem.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz
tel. 015 833 34 00, fax 015 833 34 60
fundacja@opiwpr.orq.pl www.opiwpr.orq.pl

 

Więcej artykułów…