Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - informacja w sprawie listy rezerwowej

Szanowni Państwo
Od października b.r. w naszej Gminie budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonawcą jest firma AQATECH S.A. z siedzibą w Warszawie. Pora roku nie jest szczególnie przychylna naszym zamierzeniom inwestycyjnym. W różnym stopniu zaawansowania jest na chwilę obecną 35 przydomowych oczyszczalni ścieków. Lista nowych chętnych do budowy oczyszczalni jest obecnie zamknięta tym niemniej osoby, które chciałyby jeszcze przystąpić do programu budowy tych instalacji mogą się zgłaszać do kierownika referatu pana Dariusza Ciepieli (pokój nr 34, tel. 158647939) celem wpisania ich nieruchomości na listę rezerwową. Nieruchomości z tej listy będą włączane do programu budowy oczyszczalni ścieków w przypadku wystąpienia warunków technicznych uniemożliwiających budowę już zaprojektowanych obiektów. Preferowane będą nieruchomości z największą ilością osób zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz
 

 

Więcej artykułów…