Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje:
 
OD 1 SIERPNIA 2018 ROKU MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO:
ŚWIADCZENIA  „DOBRY START” NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
t.j: dzieci urodzone od 2011-01-01 do 1998-12-31
lub wyjątek dziecko 6 letnie urodzone  w 2012 roku które w roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie naukę    w pierwszej klasie szkoły podstawowej
2) przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
t.j: dzieci urodzone od 1997-01-01 do 1994-12-31
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę :
- podstawową,
- dotychczasowe gimnazjum,
- szkołę ponadpodstawową
- dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną,
- szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
-  młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
-  specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy,
-  specjalny ośrodek wychowawczy,
-  ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Świadczenie nie przysługuje dziecku uczącemu się w:
- rocznym przygotowaniu przedszkolnym ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.
- szkole policealnej
- szkole dla dorosłych ( np. podstawowej, liceum, technikum),
- szkole artystycznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- szkole wyższej , nie przysługuje studentom

 

Więcej artykułów…