Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

I Przegląd Pieśni Folklorystycznych ,,Na ludową nutę" w Sichowie Małym - relacja

 W  sobotę 29 września 2018 r. na boisku sportowym OSP w Sichowie Małym zabrzmiała głośno muzyka ludowa, biesiadna – muzyka naszych przodków.

Wszystko to za sprawą projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „SICHOWIANIE”  pt. „To, co najcenniejsze, co polskie…”. Projekt jest realizowany z Programu „Działaj Lokalnie 2018”, dla którego partnerem strategicznym jest Wójt Gminy Rytwiany pan Grzegorz Forkasiewicz oraz Grupa AZOTY Siarkopol
w Grzybowie. Jednym z wielu zadań projektu było zorganizowanie II Przeglądu Pieśni Folklorystycznych „Na ludową nutę”.
  
   Patronat honorowy nad przeglądem objął pan Wójt Grzegorz Forkasiewicz. Natomiast patronat medialny objęło Radio Kielce, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Rytwiany    pan Grzegorz Forkasiewicz, Sekretarz Gminy pani Marianna Stryszowska, Starosta pan Michał Skotnicki, Radni pan Stanisław Głowacki, pani Zofia Mazanka oraz Przedstawiciel Hut Szkła Gospodarczego w Grzybowie pan Marek Legawiec.
Przegląd to przedsięwzięcie, które wymagało wysokiej sprawności organizacyjnej, finansowej i pracy wielu wolontariuszy.

     Do współpracy zaprosiliśmy pana Wójta Grzegorza Forkasiewicza, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym pana Grzegorza Rajcę wraz z druhami ochotnikami, panią Halinę Fortuna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym wraz
z paniami – członkiniami koła. Liczna  grupa wolontariuszy spośród naszej młodzieży pomagała w pracach przygotowawczych przegląd, jak też po zakończeniu tego wydarzenia.

     Idea przeglądu narodziła się rok temu, kiedy zorganizowaliśmy pierwszą jego edycję z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2017”. Wówczas uczestnicy, widzowie zapowiedzieli udział w drugiej edycji tego wspaniałego wydarzenia kulturalnego.

     W tym roku na zaproszenie odpowiedziało 29 podmiotów wykonawczych. Na scenie wystąpiło ok. 200 osób: dzieci, młodzieży, dorosłych - to dwa razy więcej osób niż w roku ubiegłym. Przegląd, koncert rozpoczęliśmy śpiewając wielkim chórem, złożonym z wielu zespołów śpiewaczych pieśnią „Świętokrzyskie jakie cudne” przy akompaniamencie kapeli „Nadwiślanie” i „Łubnicka Nuta”.

    Pan Wójt Grzegorz Forkasiewicz oficjalnie powitał wszystkich zgromadzonych, kierując do nas ciepłe słowa z życzeniami wspaniałej zabawy i oczywiście wygranych dla wszystkich uczestników. Konferansjerkę przeglądu prowadziła pani Dorota Słomka nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym.

      Komisja konkursowa przeglądu w składzie: pani Ewa Maciejska – przewodnicząca, pani Jolanta Godzwon – członek, pan Dariusz Karasiński – członek, miała nie lada wyzwanie przy ocenie prezentacji wokalnych, tanecznych, instrumentalnych, albowiem poziom artystyczny wykonawców był bardzo wysoki. Zauważyliśmy, że w środowiskach szkolnych, w stowarzyszeniach zainteresowanie kulturą ludową wzrasta. Cieszy to, że młodzi ludzie chcą śpiewać folklor, ubierać się w piękne stroje ludowe i prezentować się przed szeroką publicznością.

      W trakcie koncertu widzowie i grupy oczekujące na swój występ, na rozstrzygnięcie konkursu, świetnie się bawili, śpiewali, tańczyli. Dźwięki muzyki ludowej, biesiadnej porywały do tańca, a to za sprawą kunsztownie grających panów z kapeli „Nadwiślanie”, „Łubnicka Nuta”, a  także profesjonalnego nagłośnienia i wspaniałej sceny pana Krzysztofa Kosa.

      Nie zabrakło także uczty „dla ciała”. Panie z KGW przygotowały pyszny bigos i ciasto, pan Przemysław Skiba ugotował wyśmienitą grochówkę strażacką, koordynator projektu pani Dorota Karasińska – Kozłowska podarowała kilkaset pierogów o różnych smakach.

Nasi przyjaciele, sponsorzy, darczyńcy wsparli nas finansowo i rzeczowo:

- Wójt Gminy Rytwiany pan Grzegorz Forkasiewicz

- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pan Adam Jarubas

- Starosta Staszowski pan Michał Skotnicki

- Prezes Hut Szkła Gospodarczego pan Tadeusz Wrześniak

- Prezes Hurtowni Wod-kan Bel – Pol pan Leszek Belusiak

- Pan Paweł i Marcin Balawender ALUBEST S.C. FPHU

- Prezes Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw „Sielec” pan Mirosław Fucia

- Prezes Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ,,Progres” w Staszowie pan Jan Suska

- Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcja Wędlin pani Barbary Adaś w Sichowie Dużym

- Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcja Wędlin w Sichowie Dużym - pan Rafał Adaś

- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach pan Robert Wyrazik

- Dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury pani Katarzyna Ciepiela

- Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc chłopska” w Rytwianach

- Gminna Spółdzielnia ,,SCH” w Staszowie

- Koło Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sichowie Małym

     Po odczytanym werdykcie przez przewodniczącą Jury panią Ewę Maciejką wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni oraz uhonorowani statuetkami, pucharami, dyplomami
i upominkami rzeczowymi. Uroczystej dekoracji dokonał pan Wójt Grzegorz Forkasiewicz, pani Monika Forkasiewicz, pani Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany wraz z Komisją Konkursową, Weroniką Borycką oraz koordynatorem projektu, głównym organizatorem oraz inicjatorem tej wspaniałej imprezy panią Dorota Karasińską – Kozłowską.

Naszą szkołę reprezentował Zespół ,,Wesołe nutki” w składzie: Marysia Opala, Zuzia Łabęcka, Ania Gołda, Nikola Krajewska – dziewczynki otrzymały GRAND PRIX Przeglądu.
W kategorii klas V- VIII + Gimnazjum naszą szkołę reprezentowała Kornelia Patrzałek.

 

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

galeria fotografii artykuługaleria fotografii artykułu

Źródło: http://zposichow.szkolnastrona.pl, 11.10.2018

 

Więcej artykułów…