Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy

RG-0052/25/2008, Rytwiany, 2008.11.14

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY RYTWIANY

Na podstawie § 40 Statutu Gminy Rytwiany

z w o ł u j ę

XXV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu 18 listopada 2008r. (wtorek) o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
4. Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
5. Interpelacje i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Sadowski

 

Więcej artykułów…