Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Wspominamy akcję Sprzątanie Świata – Polska 2019 pod hasłem: „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”

Pod koniec września uczestniczyliśmy w akcji sprzątania świata, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Jest to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie we wrześniu. Koordynatorem kampanii w Polsce jest fundacja Nasza Ziemia - organizacja pozarządowa, założona w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje ona cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Kampania "Sprzątanie świata", będąca częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W tegorocznej akcji aktywnie uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy z Wójtem Grzegorzem Forkasiewiczem na czele. W dniu 20 września, podzieleni na kilkuosobowe zespoły, wyruszyliśmy w teren aby posprzątać naszą okolicę. Akcja przebiegała sprawnie. Każdy zespół dostał worki i rękawiczki. Efektem pracy było zebranie 23 worków śmieci niesegregowanych, 7 worków plastiku, 8 worków szkła oraz wiele różnorodnych „ciekawych” odpadów np. stara wersalka, komputery, kable.
 
Do akcji sprzątania włączyły się także wszystkie szkoły z terenu Gminy Rytwiany. Ogółem około 300 uczniów miało za zadanie posprzątać tereny otaczające szkoły, przyległe ulice, a także parki. Przed wyjściem w teren uczniowie zapoznali się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, otrzymali worki i rękawiczki. Tak przygotowani wyruszyli sprzątać wyznaczone miejsca. Wszyscy uczestnicy akcji, w miarę możliwości starali się segregować odpady w następujący sposób: worek żółty-plastik, worek zielony-szkło, worek czarny-odpady mieszane. Wśród zebranych śmieci dominowały szklane butelki i różnego rodzaju odpady plastikowe.
Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym jako pierwszy rozpoczął kampanie na terenie naszej gminy w dniu 19.09.2019r. Przedszkolaki, kl. „0”, uczniowie klas I-III oraz IV-VIII zaangażowali się w prace porządkowe wokół szkoły i najbliższej okolicy. W ramach akcji posprzątali następujące miejsca: Aleję Lipową, odcinek od szkoły w kierunku Sichowa Małego (przy drodze głównej), odcinek drogi od szkoły w kierunku Pacanówki, natomiast najmłodsze dzieci porządkowały teren wokół szkoły.
 
Akcja sprzątania świata w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Samorządowego Przedszkola im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu przebiegała w dwóch grupach: klasy 0-III, które sprzątały najbliższe otoczenie szkoły oraz klasy V-VIII - ulice: Dąbrówki, Boczną, Chołocińskiego, Rytwiańską. Łącznie w akcji wzięło udział 79 chętnych uczniów oraz 11 nauczycieli.
 
Uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rytwianach również uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji na terenie naszej gminy. Uczniowie usunęli śmieci zalegające w parku wokół ruin zamku, a także wzdłuż ul. Pałacowej i w okolicy Hotelu Rytwiany. 
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego również włączył się do naszej akcji sprzątając fragment drogi powiatowej i park w Sichowie Dużym.
 
Tegoroczne działania uświadomiły uczestnikom, że wyrzucane szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Zbierając i segregując śmieci przyczynili się do ochrony środowiska i pogłębili swoją wiedzę z zakresu ekologii. Wiedza ta jest niezbędna do uświadamiania młodemu pokoleniu, że od nich zależy przyszłość Ziemi, a co za tym idzie Ich samych. Podsumowując akcję, należy stwierdzić, iż wszyscy uczestnicy akcji wykazali duże zrozumienie dla potrzeby ochrony najbliższego środowiska oraz dbania o niego, sumiennie porządkując place i skwery przydrożne.
 
Uczestnikom tegorocznej akcji, opiekunom i koordynatorom w poszczególnych szkołach serdecznie dziękujemy. Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy o zwracanie uwagi na popraną segregację i oddawanie śmieci podczas zbiórki. Zadbajmy o otaczające nas środowisko naturalne.
 
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji poniżej:

 galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

 

Więcej artykułów…