Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zawiadomienie o cenie wody i ścieków w okresie od 28.05.2020r. do 27.05.2021r.

ZAWIADOMIENIE
 
Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach informuje, żena podstawie art. 24i pkt. 7 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.143.2018 w okresie od 28 maja 2020 r. do 27 maja 2021 r. na terenie Gminy Rytwiany:
 

Taryfa za 1 m3 wody pitnej wynosi 4,12 zł.
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych  
3,59 zł netto + 0,29 zł VAT 8% = 3,88 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
4,12 zł netto + 0,33 zł VAT 8% = 4,45 zł brutto
 
 

Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 12,09 zł.
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
 
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne  z przydomową przepompownią ścieków
9,99 zł netto + 0,80 zł VAT 8% = 10,79 zł brutto
 
dla pozostałych gospodarstw domowych
10,19 zł netto + 0,82 zł VAT 8% = 11,01 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
12,09 zł netto + 0,97 zł VAT 8% = 13,06 zł brutto
 
 
 
 
Rytwiany, 14.05.2020 r.
 
Piotr Błąk
Kierownik GZK

 

Więcej artykułów…