Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RYTWIANY

 

Rytwiany, dnia 15 maja 2020 r.

 

 
Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz  informuje, że zawieszenie działalności przedszkoli na terenie Gminy Rytwiany zostało przedłużone  do dnia 22 maja 2020 roku. Wnioski dyrektorów przedszkoli do Wójta Gminy Rytwiany o wyrażenie zgody na zawieszenie funkcjonowania przedszkoli do dnia 22 maja 2020 r. zostały złożone przez po uprzednim  przeprowadzeniu konsultacji z rodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających do przedszkola.
Zawieszenie działalności przedszkoli podyktowane jest brakiem zainteresowania ze strony rodziców funkcjonowaniem przedszkoli w formie stacjonarnej oraz  troską o bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin i pracowników placówek, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną.
Informacja o terminie otwarcia przedszkoli zostanie zamieszczona na:
stronie Gminy Rytwiany http://www.rytwiany.com.pl/,
odpowiednio na stronach przedszkoli :
 
Wójt Gminy Rytwiany
/-/ Grzegorz Forkasiewicz
 

 

 

Więcej artykułów…