Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OFERTA DLA MŁODZIEŻY Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie

Kierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie
informuje, że posiadamy wolne miejsca w Szkole Branżowej oraz w klasie VIII
Szkoły Podstawowej i możliwość bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego
wyżywienia w internacie .
Ofertę kierujemy do młodych ludzi w wieku 15-18 lat ,którzy mają trudności
w nauce, powtarzających klasy, u których istnieje uzasadniona obawa
nieukończenia szkoły w przyjętym trybie kształcenia . Przyjmujemy młodzież,
która wywodzi się ze środowisk o szczególnie trudnej sytuacji społecznej
i materialnej, a także do tych, którzy pozostają poza systemem oświaty i nie
realizują obowiązku szkolnego .
Młodym ludziom , którzy nie mają sprecyzowanych planów, co do dalszego
kształcenia oferujemy możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu
z przygotowaniem praktycznym u pracodawców różnych branż lub odbycia
przyuczenia do wykonywania określonej pracy (Szkoła Podstawowa)

13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie zapewnia praktykę ,za
którą uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 41 357 61 93 , adres mailowy
osiw.pinczow@ohp.pl

do pobrania ulotka informacyjna

Z poważaniem
Kierownik 13-3 OSiW w Pińczowie
Jerzy Łaganowski

 

Więcej artykułów…