Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Program "Moja Woda"

Informacja-Gmina-Rytwiany

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach rozpoczął od dnia 01.07.2020 r. przyjmowanie wniosków w trybie naboru dla zadań realizowanych w 2020 r. w programie „Moja Woda”.

Składanie wniosków w ramach ww. naboru odbywa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach od 01.07.2020 roku za pomocą portalu beneficjenta lub platformy ePUAP.
 
Instrukcja składania wniosku dostępna na stronie WFOŚiGW w Kielcach -tutaj
 
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków ogłasza się od 1 lipca 2020 r.
 
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one zajmują się przyjmowaniem wniosków właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
 
Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
 
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
 
Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 
Szczegóły na temat programu znajdą Państwo tutaj i tutaj.

 


Informacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…