Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja w sprawie wniosków na świadczenie wychowawcze "500+" na okres zasiłkowy 2021/2022

 Informacja-Gmina-Rytwiany


  W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach zachęca do korzystanie z bezpiecznej, szybkiej i wygodnej drogi elektronicznej podczas składania wniosków 500+ (za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a także Platformy Usług Elektronicznych ZUS) .

 

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:

 

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

 

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 rdrogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Wnioski w wersji papierowej w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne od drugiej połowy marca 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pok.22, od 7.30 do 15.30.

 

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. 

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.

 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
  z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

 

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach przypomina, że wniosek na świadczenie wychowawcze składać należy jeden raz.

Często zdarzają się przypadki, że wpływają od Państwa wnioski składane po raz kolejny, co wiąże się z koniecznością przeprowadzania procedury wyjaśniającej i wzywania Państwa do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Informujemy, że składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 (od czerwca 2021 r.) na jednym wniosku należy podać dane wszystkich dzieci poniżej 18 roku życia w rodzinie. Dotyczy to zarówno wniosków składanych drogą elektroniczną jak i składanych w wersji papierowej.

W momencie wpływu wniosku elektronicznego do GOPS otrzymują Państwo wiadomość email z załącznikiem w formacie PDF, zawierającym UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Jest to dokument potwierdzający, że wniosek wpłynął do jednostki wybranej podczas jego wypełniania. Po przyznaniu świadczenia otrzymują Państwo wiadomość e-mail z odpowiednią informacją. Zdarzają się przypadki, że we wnioskach podają Państwo błędny adresy poczty elektronicznej (e-mail), co skutkuje brakiem możliwości przesłania informacji o przyznaniu świadczenia.

W związku z powyższym zwrócić należy uwagę na rzetelne wypełnienie wniosku. Do wniosku wymagane jest wpisanie adresu e-mail oraz numeru konta bankowego.

Świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyznawane będzie do dnia 31 maja 2022 roku (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia).

Wnioski rozpatrywane są sukcesywnie wg daty wpływu.

WAŻNE!

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przebywania  i wykonywania pracy przez członka rodziny poza granicami kraju, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  wraz z  niezbędną dokumentacją są nadal wysyłane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w celu ustalenia czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydania rozstrzygnięcia przez Wojewodę Świętokrzyskiego.Aktualny wzór wniosku 500+ do pobrania znaleźć można pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

 

Więcej artykułów…