Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Konkurs - Sołtys Roku 2008

Regulamin konkursu Sołtys Roku 2008

Zapraszamy rady sołeckie, mieszkańców wsi i miasteczek, wójtów, burmistrzów, i organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do kolejnej edycji konkursu

"Sołtys Roku 2008".

Termin zgłoszeń - do 31 marca 2009.

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi kieleckiej i Urząd Marszałkowski + sponsorzy.

2. Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

3. Kandydata do udziału w konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp. Stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. W przypadku zgłaszania kandydata przez jedną osobę np. przez mieszkańca, albo radnego, przez prezesa gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego stowarzyszenia sołtysów, bądź przez jeden organ władzy samorządowej np. wójta lub starostę do zgłoszenia powinny być dołączone też opinie właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa.

4. Osoby które już uzyskały tytuł „Sołtysa Roku" mogą być zgłaszane ponownie dopiero po upływie kadencji, a jeśli trwa ona krócej niż 4 lata, to po upływie przynajmniej 4 lat. Ograniczenie to nie dotyczy osób które były wyróżnione już jeden raz lub kilkakrotnie.

5. Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się następującymi kryteriami:
- Wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej.
- Materialne rezultaty działalności, np. poprawa infrastruktury komunalnej, itp.
- Rezultaty działalności ponadlokalnej.
- Czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności.
- Dalsze plany na przyszłość.

6. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie SSZK. www.soltysi.pl

7. Zgłoszenia kandydatów oraz załączoną dokumentację (np. zdjęcia dokumentujące zrealizowane przedsięwzięcia) należy przesłać do 30 marca 2009 na adres: Prezes SSZK. Feliks Januchta ul.Zagórskal2 26-085 Miedziana Góra.

8. Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła w składzie: Zarząd SSZK. i Urząd Marszałkowski.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu, lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.soltysi.pl.

10. Nagroda główna 20 tys. złotych oraz pozostałe nagrody zostaną wręczone laureatom w ostatnią sobotę czerwca w Wąchocku w MGOK.

11. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane kandydata jak zgłaszających kapituła zachowa do wiadomość własnej i wykorzysta wyłącznie do celów konkursu.

formularz zgłoszeniowy

 

Więcej artykułów…