Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Bezpłatne szkolenia dla osób ubezpieczonych w KRUS

BEZPŁATNY KURS JĘZYKOWY POŁĄCZONY ZE SZKOLENIEM PRZYGOTOWAWCZYM DO ZAWODU KELNER/BARMAN

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatów buskiego i staszowskiego. Projekt pod nazwą „Dom karier”, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, komponentu będącego w gestii Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, którego instytucją wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich wymienionych powiatów.

Rekrutujemy 15 osobową grupę – chętnych na kurs języka angielskiego bądź niemieckiego (wybór języka zostanie dokonany uwzględniając preferencje zapisanych osób) połączony ze szkoleniem zawodowym na stanowisko kelner/barman.

JEŻELI JESTEŚ:
- Osobą aktywną, poszukującą nowych wyzwań;
- Zamierzającą wyjechać i znaleźć pracę za granicą;
- Uczącą się zaocznie, chcącą zatrudnić się w pubie, restauracji, hotelu;
- Nosząca się z zamiarem rozpoczęcia działalności agroturystycznej i przyjmowania gości z zagranicy
przyjdź i wypełnij formularz zgłoszeniowy w naszym Biurze Projektu w Staszowie przy ul. Rynek 12 w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.), tel. 015 864 56 55.

Ponadto zapewniamy:
- zwrot kosztów przejazdu (do kwoty 14 zł w obie strony) – także własnym samochodem;
- bezpłatne materiały szkoleniowe;
- poczęstunek i napoje;
- zaświadczenie potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Prowadzimy również rekrutację na kierunki:
1. Specjalista ds. pozyskiwania środków z UE – ostatnie wolne miejsca;
2. Pracownik kadrowo-płacowy z podstawami rachunkowości – 4 wolne miejsca;
3. Sekretarka – wolne miejsca;
4. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych/księgowa-fakturzystka – na drugą grupę.

Koniecznym wymogiem uczestnictwa w szkoleniach jest podleganie beneficjenta Ubezpieczeniu Społecznemu Rolników, tzn. przedstawienie dowodu wpłaty lub zaświadczenia z Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwej ze wzgl. na miejsce zamieszkania.

POLSKA GIEŁDA PRACY Sp. z o.o., 20-731 Lublin, ul. Poznańska 29, Biuro Projektu „Dom Karier”: 28-200 Staszów, ul. Rynek 12, tel. (0-15) 864 56 55 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podst. umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach Nr UDA-POKL.08.01.02-26-028/08-00
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

Więcej artykułów…