Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni w Strzegomiu i Strzegomku!

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rytwiany ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości:

- Strzegom, - Strzegomek.

Wnioski przyjmuje Pan Dariusz Ciepiela (tel. 0/15 864 74 40) w Urzędzie Gminy w Rytwianach ul. Staszowska 15 w pokoju Nr 34. Zgłoszenia może dokonać osobiście właściciel nieruchomości, który jednocześnie wyrazi pisemną zgodę na dysponowanie przez Gminę nieruchomością na cele budowlane.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2009 roku.

Z uwagi na konieczność pozyskania środków unijnych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków termin ten nie może być przedłużony.

 

Więcej artykułów…