Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Podpisano umowę z Gminą Rytwiany

Podpisano umowę z Gminą Rytwiany

W dniu 28 kwietnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 podpisał Umowę o dofinansowanie z Gminą Rytwiany na zadanie pn.: „Przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki, punktu informacji turystycznej wraz z budową filii GOK w Sydzynie, Podborku, Pacanówce" w ramach działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wsparcie placówek edukacyjnych i kulturalnych”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 2 900 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 1 740 000,00 PLN.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - www.sejmik.kielce.pl 28 kwietnia 2009r.

 

Więcej artykułów…