Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

VI Rajd Do Źródeł Rzeki Czarnej

VI Rajd

"Do Źródeł Rzeki Czarnej"

30 - 31 maja 2009

 REGULAMIN


I. Organizator
- Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie
- Lokalna Organizacja Turystyczna "Czym Chata Bogata" w Staszowie
- Stowarzyszenie "Białe Ługi"

II. Komandor rajdu

     - Sławomir Migalski
    
III. Kwatermistrz rajdu
     - Ireneusz Kapusta
    
IV. Kierownicy tras:
       Trasa nr 1 - Lucjan Zaczkowski
       Trasa nr 2 - Sławomir Migalski
       Trasa nr 3 - Przemysław Boroń
       
V. Cele rajdu
-poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych terenów leżących wzdłuż Czarnej - największej rzeki płynącej przez Ziemię Staszowską
-popularyzacja turystyki pieszej wśród mieszkańców naszego regionu, jako jednej z form aktywnego wypoczynku
-integracja turystów i wymiana doświadczeń

VI. Charakter rajdu
- rajd jest rekreacyjną imprezą pieszą i rowerową
VII. Termin i trasy Rajdu
- rajd odbędzie się w dniach  30- 31 maja 2009 roku

Trasy rajdu:
-Trasa nr 1 - ze Staszowa - dwudniowa
I dzień - przejście wzdłuż rzeki Czarnej na trasie: Staszów - Kurozwęki - Jasień - zapora w Chańczy - Raków - Drogowle - Mędrów                                             
Dł. trasy około 22 km
II dzień - przejście na trasie: Mędrów - Korzenno - Smyków -Holendry - Huta Szklana - rez. "Białe Ługi" -leśniczówka w Trzemosnej                                  
Dł. trasy około 16 km

Trasa nr 2 - z Chmielnika - jednodniowa 31 maja 2009 roku
Chmielnik-Drugnia-Podstoła-Holendry-Leonów-Szklana Huta- rez. "Białe Ługi"-góra Kamień-leśniczówka w Trzemosnej
Dł. trasy około 22 km

Trasa nr 3 - z Daleszyc - jednodniowa 31 maja 2009 roku
Daleszyce-Słopiec-Szczecno-góra Kamień-Szklana Huta- leśniczówka w Trzemosnej   
Dł. trasy około 20 km

Informacje
-start na trasę nr 1 spod tablicy PTTK w Rynku w Staszowie 30 maja 2009 roku, godz. 7.00
-start na trasę nr 2 spod fontanny w Rynku w Chmielniku 31 maja 2009 roku, godz. 7.00
-start na trasę nr 3 spod urzędu gminy w Rynku w Daleszycach 31 maja 2009 roku, godz. 7.00
-meta rajdu znajduje się przy leśniczówce w Trzemosnej
-spotkanie wszystkich grup na mecie planowane jest na godzinę 14.00
-nocleg w ośrodku wypoczynkowym Caritas w Mędrowie - dostęp do kuchni i ciepłej wody, możliwość samodzielnego przygotowania posiłku.
-istnieje możliwość noclegu na polu namiotowym przy ośrodku w Mędrowie. Należy posiadać własny namiot. W razie jakiej opcji koszt noclegu wynosi 0 zł.
-śpiwory i inny sprzęt biwakowy zabierze samochód z miejsca startu i dostarczy po południu na miejsce noclegu. W drugim dniu po południu, sprzęt ten zostanie przewieziony do leśniczówki w Trzemosnej, skąd wróci do Staszowa razem z uczestnikami rajdu
-przy leśniczówce w Trzemosnej, na zakończenie rajdu odbędzie się ognisko i konkurs krajoznawczy z nagrodami
-wszyscy uczestnicy, którzy ukończą rajd otrzymają pamiątkowy dyplom i znaczek rajdowy
-wszyscy uczestnicy korzystający z noclegu muszą posiadać własne śpiwory
-wszyscy uczestnicy rajdu powinni mieć ze sobą ubranie stosowne do spodziewanej w dniach rajdu pogody Szczególnie ważne! - wygodne (stare, rozchodzone) obuwie, peleryna przeciwdeszczowa, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, zapas napojów, prowiant na drogę.
-w rajdzie mogą brać osoby należące do wszystkich kategorii wiekowych
-osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców
-organizatorzy nie ubezpieczają uczestników rajdu - każdy robi to we własnym zakresie!
-organizatorzy nie zapewniają wyżywienia na trasie rajdu
-nie pobiera się żadnych opłat. Uczestnicy sami płacą za nocleg w Mędrowie. Koszt noclegu wynosi 10 złotych od osoby.

ZGŁOSZENIA: do 27 maja 2009 roku na adres:
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, ul. Szpitalna 36, 28-200 STASZÓW
lub drogą elektroniczną - e-mail: biuro@pttkstaszow.info
Wszelkie informacje n/t rajdu pod tel. 604 470 448 lub 604 220 998
W/w. telefony służą także do kontaktu z organizatorami na trasach rajdowych!

Niniejszy regulamin można także pobrać ze strony
http://pttkstaszow.info

   

 

Więcej artykułów…