Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Sprawozdanie z realizacji II etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

 Sprawozdanie z realizacji II etapu Projektu
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym

http://pspsichow.pl/

Od 1 grudnia 2009 r. do 20 czerwca 2010 r. realizowany był w klasie pierwszej II etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.” W ramach Projektu pt. „Zabawa i solidna praca popłaca” zrealizowano 50 godzin dydaktycznych, w tym dwie wycieczki wyjazdowe: do Bałtowa – Park Jurajski (27.05.2010 r.) i Rytwian – Klasztor Pokamedulski (10.06.2010 r.) 17 grudnia 2009 r. odbyła się tzw. „Wywiadówka inaczej”, na której zapoznano rodziców z założeniami i celami oraz o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu zapoznano rodziców z profilem diagnozy wstępnej. Rodzice podpisali zgody na zajęcia i oświadczenia. W trakcie realizacji odbyły się również spotkania indywidualne z rodzicami, na których informowano rodziców o postępach i ewentualnych trudnościach dzieci. Na zakończenie Projektu odbyły się zajęcia pokazowe (17.06.2010 r.) Pt. „Bajkowy konkurs”, na których uczniowie zaprezentowali zdobyte wiadomości i umiejętności. W podziękowaniu za udział w zajęciach uczniowie otrzymali maskotki ”Pacynki – myszki”.
W końcowym etapie Projektu zapoznano również rodziców z profilem diagnozy końcowej tzn. jakie umiejętności uczniowie nabyli, bądź rozwinęli w trakcie realizacji Projektu.
Efektem zajęć jest przede wszystkim zadowolenie dzieci i rodziców, duża motywacja uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Każde dziecko rozwinęło swoje mocne strony i zniwelowało słabsze. Uczniowie stali się bardziej otwarci na nowe wyzwania. Dobierane były najwłaściwsze dla uczniów rozwiązania metodyczne i organizacyjne, formy pracy oraz sposoby rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Dążono do aktywizacji dzieci poprzez różne dostępne metody. Każde zajęcia były inne, niepowtarzalne. Uczniowie chętnie i aktywnie w nich uczestniczyli. Dużym plusem a zarazem ułatwieniem w prowadzeniu zajęć, była bogata baza pomocy dydaktycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące pomoce: gry planszowe, klocki, pacynki, przybory do ćwiczeń gimnastycznych, chusta animacyjna, logico.
Zadowolenie dzieci i rodziców, utwierdziło mnie w przekonaniu, ze warto podejmować nowe wyzwanie i bogacić swój warsztat doświadczeń pedagogicznych.
 

Wychowawca klasy pierwszej

Renata Pec

 

 

 
 

 

Więcej artykułów…