Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja-Gmina-Rytwiany 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYTWIANY W SPRAWIE WNIOSKÓW „DOBRY START” 300+

Od dnia 2021-07-01 wnioski o świadczenie „Doby start” można składać tylko i wyłącznie elektronicznie (portal Emp@tia, bankowość elektroniczna, Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

Świadczenie „Dobry start” od roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W celu udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy Rytwiany, którzy wcześniej składali wnioski w wersji papierowej, w  dniu 5 sierpnia 2021r. zostanie zorganizowany w Urzędzie Gminy Rytwiany (sala Urzędu Stanu Cywilnego) dyżur pracownika ZUS.


Na spotkanie z ekspertem ZUS potrzebne będzie:

• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

• telefon komórkowy,

• adres e-mail,

• numer rachunku bankowego,

• nazwa i adres szkoły do której uczęszcza/będzie uczęszczało dziecko.

/2021-07-14/

 ____________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rytwianach informuje, że od dnia 1 lipca rusza kolejny nabór wniosków do programu „Dobry start”, popularnie zwanego 300+.

 

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2020r.

W formie tradycyjnej „ papierowej" od 1 sierpnia 2020r.

Do wniosku wymagane jest wpisanie adresu e-mail oraz numeru konta bankowego.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zachęcamy do korzystanie z bezpiecznej, szybkiej i wygodnej drogi elektronicznej podczas składania wniosków 300+ (za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a także Platformy Usług Elektronicznych ZUS) .

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków.

Ważne! Nabór wniosków trwa do 30 listopada.

 /2020-06-23/

 ____________________________________________________

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka, bez względu na dochody. 

Dla kogo wsparcie?
 Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
 
Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.
 
Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

 Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
 Gdzie złożyć wniosek?
 Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany.
 
Kiedy złożyć wniosek?
W lipcu 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" można składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - PUE ZUS.
Od 1 sierpnia br. wnioski w wersji papierowej można będzie składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach.
 
 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 
 Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.
 
 Uproszczona procedura
 W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
 
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.