Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja zadania: ”Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany” w 2011r


Realizacja zadania: ”Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany” w 2011r


Zadanie wykonano w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Rytwiany Nr XXX/161/2009 z dnia 27 marca 2009r
W 2011r zostało zrealizowanych 17 wniosków złożonych przez osoby fizyczne z terenu Gminy Rytwiany. Ilość usuniętych odpadów wyniosła 2915m2 tj 35.006Mg
Całkowity koszt zadania wyniósł: 21 313,31 zł brutto.


Powyższe zadanie zostanie sfinansowane w oparciu o zawarte umowy ze środków:
- NFOŚiGW w Warszawie – 10 656,65 zł tj. 50 % kosztów kwalifikowanych
- WFOŚiGW w Kielcach – 7 459,66 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych
- budżet Powiatu Staszowskiego - 3 197,00 zł tj. 15% kosztów zadania
Osoby zainteresowane usunięciem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów

zawierających azbest w 2012r mogą składać wnioski o sfinansowanie tych prac w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany” w okresie od 02.01.2012 do 30.03.2012r .

 

 

 

 

 


 

Więcej artykułów…