Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NABÓR WNIOSKÓW Z DZIAŁANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

NABÓR WNIOSKÓW Z DZIAŁANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania - Dorzecze Wisły w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw".

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 10 maja 2012 r. do 9 czerwca 2012 r. Poniżej załączamy pełną treść ogłoszenia, wnioski o przyznanie pomocy, instrukcje wypełniania, inne niezbędne dokumenty konkursowe oraz lokalne kryteria wyboru operacji.

Wnioski prosimy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły
w 2 tożsamych wersjach papierowych oraz dodatkowo 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD.

DOKUMENTACJA KONKURSOWAOgłoszenie o naborze - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lokalne kryteria wyboru operacji - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kryteria oceny zgodności z LSR - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wniosek o pomoc wersja pdf- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Wniosek o pomoc wersja excel - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Instrukcja wypełniania wniosku - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY


Ekonomiczny Plan Operacji wersja pdf
Ekonomiczny Plan Operacji wersja excel
Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiory wersja pdf
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiory wersja excel
Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością wersja pdf
Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością wersja excel
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis wersja pdf
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis wersja excel
Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej wersja pdf
Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej wersja excel
Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy wersja pdf
Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy wersja excel

POZOSTAŁE WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI


Wykaz niezbędnych dokumentów do wyboru operacji
Informacja dodatkowa - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

NARZĘDZIA POMOCNICZE


Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

AKTY PRAWNE


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 138, poz. 868)
 
Źródło: Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły - www.dorzeczewisly.pl

 

 

Więcej artykułów…