Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

VIII Rajd Staszowski PTTKVIII Rajd Staszowski PTTK

Patronat Honorowy: Burmistrz M i G
w Staszowie
Gospodarz Rajdu: Wójt Gminy Łubnice


12 maja 2012r.

 

Sponsor: Firma Handlowa „LASER” Elżbieta PRZETAK
- rowery i akcesoria - Staszów
 
ORGANIZATORZY:
-Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
-Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
-Centrum Kultury w Łubnicach
 
Komandor Rajdu – Andrzej WAWRYLAK
Kierownik tras rowerowych – Roman BIENIASZEWSKI
                                              
CEL RAJDU:
-Propagowanie krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku
-Poznanie i promocja gmin Ziemi Staszowskiej
-Promowanie zdrowego stylu życia – przeciwdziałanie patologiom
 (narkomanii, alkoholizmowi) wśród młodzieży
 
TERMIN RAJDU:
- sobota 12 maja 2012 roku
- start rajdu: Rynek w Staszowie godz. 900
- meta rajdu: plac przy Centrum Kultury w Łubnicach godz. 1200
 
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
-znaczek rajdowy
-odcisk pieczęci okolicznościowej
-pamiątkowy dyplom dla drużyny
-ognisko i kiełbaskę rajdową
-punkty do Kolarskiej Odznaki Turystycznej
 
ZGŁOSZENIA: do 10 maja 2012 roku na adres:
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
Ul. Szpitalna 36, 28-200 STASZÓW
lub drogą elektroniczną - e-mail: biuro@pttkstaszow.info
Wszelkie informacje n/t rajdu pod tel. 604 470 448 lub 604 220 998
W/w. telefony służą także do kontaktu z organizatorami na trasach rajdowych!
 
Niniejszy regulamin oraz kartę zgłoszenia można także pobrać ze strony
 
 
 
TRASA RAJDU:
Staszów Rynek-Rytwiany-Wilkowa-Łubnice-Czarzyzna-Ruszcza-Wymysłów-Rytwiany-Staszów – długość całkowita ok. 45 km
 
PRZEBIEG RAJDU:
-zbiórka uczestników i wpis na listy startowe, na Rynku
w Staszowie 12 maja 2012 r. o godz. 840. O godz. 900 otwarcie rajdu
przez Burmistrza Staszowa i start na trasę.
-na mecie rajdu przy Centrum Kultury w Łubnicach, ok. godz. 1200, ognisko rajdowe z kiełbaskami oraz rowerowy konkurs sprawnościowy i konkurs n/t bezpieczeństwa w ruchu drogowym   
-zakończenie rajdu około godz. 1400
 
UWAGI ORGANIZATORÓW:
-w rajdzie biorą udział osoby indywidualne oraz drużyny. Drużyna musi liczyć co najmniej dwie osoby i nie więcej niż dwadzieścia osób
-uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność
-osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką dorosłych
-uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania „Karty Turysty”, przepisów p.poż oraz prawa o ruchu drogowym
-szkody wyrządzone przez uczestników rajdu pokrywają oni sami
-wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubiór stosowny do spodziewanej pogody i charakteru trasy a także sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego oraz w miarę możliwości ochronny kask rowerowy
-rajd odbędzie się bez względu na pogodę
-ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów
-uczestnikom, którzy zgłoszą się po terminie organizatorzy nie gwarantują otrzymania wszystkich świadczeń!
-dopuszcza się udział w rajdzie w formie zlotu gwiaździstego. W przypadku wyboru takiej formy udziału, uczestnicy bądź ich opiekunowie sami ustalają przebieg i długość trasy zależnie od  miejsca z którego startują!
 

Więcej artykułów…