Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”

 

I N F O R M A C J A
          Urząd Gminy Rytwiany informuje, że Świętokrzyska Izba Rolnicza                        w Kielcach organizuje XIV edycję konkursu p.n. „ Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”.
Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych  i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim.
         Deklaracje udziału w konkursie wypełniają rolnicy w chwili zgłoszenia uczestnictwa w eliminacjach gminnych i  pozostają one w dokumentach gminnych komisji konkursowych. W eliminacjach gminnych wyłoniony zostaje jeden laureat do dalszego etapu powiatowego, następnie z każdego powiatu jeden laureat do finału wojewódzkiego.
          Eliminacje gminne: uczestnicy biorący udział w konkursie gminnym składają wypełnione deklaracje zgłoszenia w Urzędzie Gminy Rytwiany,                      ul. Staszowska 15 oraz u terenowych doradców Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Staszowie ul. Wschodnia 13/6, w terminie do dnia  15 czerwca 2012r.               
          Podsumowanie konkursu na etapie gminnym oraz  przesłanie jednego uczestnika do Starostwa Powiatowego w Staszowie, do dnia 30 czerwca 2012r.
Ocena zagrody wiejskiej będzie dokonana wg kryteriów:
1)ogólny wygląd gospodarstwa –zagospodarowanie, estetyka i czystość   obejścia,
2)stan techniczny i estetyka budynków,
3)źródła zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
4)obiekty sanitarne,
5)zagospodarowanie zagrody wiejskiej – części gospodarczej i   wypoczynkowo-   ozdobnej,
6)racjonalne zagospodarowanie, składowanie odchodów zwierzęcych i odpadów,
7)zagospodarowanie części ogrodniczo-warzywnej,
 8)ochrona pracy i przestrzeganie zasad BHP.
        Wręczenie nagrody dla zwycięzcy konkursu gminnego nastąpi w czasie dożynek gminnych.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !
Rytwiany, dnia 2012.05.11                                                 
Wójt Gminy Rytwiany

Do pobrania:

 

Informacja, Regulamin, Deklaracja

 

Więcej artykułów…