Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na I Rajd Śladami Żeromskiego

I Rajd Śladami Żeromskiego

26 maja 2012

Patronat Honorowy: Wójt Gminy Oleśnica


Pobierz regulamin rajdu - pdf


ZGŁOSZENIA:

do 25 maja 2012 roku na adres:


Koło Grodzkie PTTK w Staszowie ul. Szpitalna 36, 28-200 STASZÓW lub drogą elektroniczną - e-mail: biuro@pttkstaszow.info
albo PSP w Oleśnicy tel. 41 377 40 27
Wszelkie informacje n/t rajdu pod tel. 694 170 993 lub 604 220 998 W/w. telefony służą także do kontaktu z organizatorami na trasach rajdowych!

ORGANIZATORZY:
Szkolne Koło Rowerowe PTTK w Oleśnicy
Urząd Gminy w Oleśnicy
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach

Komandor Rajdu – Zofia DZIEDZIC-WOŚ
Kierownik tras rowerowych – Roman BIENIASZEWSKI

CEL RAJDU:
Popularyzacja wiedzy o Stefanie Żeromskim
Poznanie i promocja Gminy Oleśnica
Propagowanie krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku
Promowanie zdrowego stylu życia – przeciwdziałanie patologiom (narkomanii, alkoholizmowi) wśród młodzieży

TERMIN RAJDU:
sobota 26 maja 2012 roku
start rajdu: Rynek w Staszowie godz. 10.00
meta rajdu: plac przy Szkole Podstawowej w Oleśnicy godz. 12.00

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
znaczek rajdowy
odcisk pieczęci okolicznościowej
pamiątkowy dyplom dla drużyny
ognisko i grochówkę rajdową
punkty do Kolarskiej Odznaki Turystycznej
nagrody dla zwycięzców w konkursie

TRASA RAJDU: Staszów Rynek-Rytwiany-Święcica-Podborek-Oleśnica-Wilkowa-Sichów-Rytwiany-Staszów – długość całkowita ok. 45 km

PRZEBIEG RAJDU:
zbiórka uczestników i wpis na listy startowe, na Rynku w Staszowie 26 maja 2012 r. o godz. 9.40. O godz. 10.00 otwarcie rajdu i start na trasę. (W Rytwianach jesteśmy o 10.30 ) na mecie rajdu przy PSP w Oleśnicy, ok. godz. 12.00,prezentacja multimedialna Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, konkurs wiedzy o Stefanie Żeromskim oraz ognisko rajdowe z grochówką
zakończenie rajdu około godz. 15.00

UWAGI ORGANIZATORÓW:
w rajdzie biorą udział osoby indywidualne oraz drużyny. Drużyna musi liczyć co najmniej dwie osoby i nie więcej niż dwadzieścia osób uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność osoby niepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką dorosłych uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania „Karty Turysty”, przepisów p.poż oraz prawa o ruchu drogowym szkody wyrządzone przez uczestników rajdu pokrywają oni sami wszyscy uczestnicy powinni posiadać ubiór stosowny do spodziewanej pogody i charakteru trasy a także sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego oraz w miarę możliwości ochronny kask rowerowy rajd odbędzie się bez względu na pogodę ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów uczestnikom, którzy zgłoszą się po terminie organizatorzy nie gwarantują otrzymania wszystkich świadczeń! dopuszcza się udział w rajdzie w formie zlotu gwiaździstego. W przypadku wyboru takiej formy udziału, uczestnicy bądź ich opiekunowie sami ustalają przebieg i długość trasy zależnie od miejsca z którego startują!

 

Więcej artykułów…