Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

„LIDER EKOLOGII 2012” nagroda dla GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W RYTWIANACH

„LIDER EKOLOGII 2012”
nagroda dla

GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W RYTWIANACH

W dniu 26 maja 2012 r., po raz piąty na muszli koncertowej w Połańcu, odbył się Piknik Ekologiczny Powiatu Staszowskiego.  Uczestników Pikniku powitał wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, następnie głos zabrał burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, który podziękował staroście i wszystkim tegorocznym sponsorom za wsparcie organizacyjne w przygotowaniu imprezy. W sobotnim Pikniku wzięły udział Anna Lewicka, reprezentująca marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, a także Greta Kościołek, która w imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Andrzeja Pałysa, podziękowała za zaproszenie jednocześnie życząc wszystkim uczestnikom imprezy wspaniałej zabawy.  

Organizatorami V edycji Pikniku Ekologicznego byli: Starostwo Powiatowe   w Staszowie, Urząd Miasta i Gminy w Połańcu oraz EKOPOL-Ż sp. z o.o. Przesłaniem imprezy była dbałość o środowisko naturalne. Jak co roku Piknik odbył się w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Ekologicznej promującej segregację odpadów p.n.: "Dzień bez śmiecenia”. W tym roku zorganizowano m.in. zbiórkę  surowców wtórnych, takich jak: szkło, papier, tworzywa, zużyty sprzęt elektroniczny, a także baterii. Każdy, kto wziął udział w zbiórce otrzymał atrakcyjne nagrody, które przyznawane były w zależności od ilości zgromadzonych surowców wtórnych.     Przygotowano także niespodzianki dla najmłodszych - dzieci mogły uczestniczyć w konkursie wiedzy ekologicznej, zorganizowano konkurs plastyczny na plakat ekologiczny, w konkursie na hasło ekologiczne, układaniu ekologicznych puzzli czy składaniu pudełka z REBY na czas. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe upominki. Piknik uatrakcyjniły m.in.: występy taneczno – wokalne dzieci  z połanieckich przedszkoli, swoje umiejętności muzyczne i wokalne prezentowali również wychowankowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu oraz Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Ciekawostki przyrodnicze prezentowali leśnicy z Nadleśnictwa Staszów, dzięki Policji można było oglądać wozy policyjne, zrobić sobie odczyt linii papilarnych czy oznakować swój rower. Strażacy natomiast prezentowali swoje wozy strażackie, sprzęt pożarniczy i ratownictwa medycznego. Nie zabrakło stoiska z gorącą grochówką.

 

foto: polaniec.pl

Podczas Pikniku odbyło się uroczyste wręczanie wyróżnień laureatom projektu LIDER EKOLOGII POWIATU STASZOWSKIEGO 2012. Wśród wyróżnionych znalazły się: GDF SUEZ Energia Polska S.A., Foster Wheeler Energia Polska S.A., Elpoeko sp. z o.o. Grupa Franspol, Elpologistyka sp. z o.o., Premix sp. z o.o., EREA sp. z o.o., Elpolab sp. z o.o., Ekobiomasa sp. z o.o., AZ Elektryka sp. z o.o., Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Połańcu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Staszów sp. z o.o., Remondis sp. z o.o. Oddział Ostrowiec Świętokrzyski, ZEC Staszów, EKOPOL-Ż sp. z o.o, Środowisko i Innowacje sp. z o.o., Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, Przedszkole Publiczne w Połańcu, Powiatowy Zarząd Dróg w Staszowie, ZTE Połaniec, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.  

foto: polaniec.pl

 

Po raz kolejny został także nagrodzony Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach: za organizację i skuteczną realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Rytwiany oraz prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także wkład w prowadzenie edukacji ekologicznej na terenie powiatu staszowskiego. Nagrodę odebrał kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Piotr Błąk.

 

foto: polaniec.pl

Zbiórkę odpadów komunalnych segregowanych u źródła (selekcja śmieci w gospodarstwach domowych) w zależności od rodzaju surowca, z jakiego zostały wyprodukowane w Gminie Rytwiany wprowadzono od 1 czerwca 2008 r. Śmieci są odbierane bezpośrednio z gospodarstw sprzed wjazdu na posesję, 2 razy w miesiącu, według rocznego harmonogramu. Każde gospodarstwo otrzymuje odpowiednio oznakowane worki: żółte – na plastik, niebieskie – na papier, zielone – na szkło z przeznaczeniem tylko na segregowane odpady (za każdy oddany worek otrzymuje nowy worek na odpady). Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach prowadzi także w okresach kwartalnych, po wcześniejszym ogłoszeniu harmonogramu, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych oraz odpadów wielkogabarytowych.

Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz i Kierownik Zakładu Komunalnego Piotr Błąk

Uzupełnieniem systemu segregacji odpadów na terenie Gminy w ramach inwestycji p.n. „Rozbudowa systemu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Rytwiany” przy pomocy działania 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 jest zakup specjalistycznego samochodu do transportu posegregowanych odpadów komunalnych - wywrotki marki IVECO DAILY 65C17 oraz pojemników na odpady segregowane ustawianych przy obiektach użyteczności publicznej

W ramach realizacji programu gospodarki odpadami komunalnym w latach 2009 - 2011 na terenie Gminy Rytwiany zebrano  w sumie ok. 130 ton odpadów segregowanych oraz ok. 18 ton zużytego sprzętu RTV i AGD.

 

 

Więcej artykułów…