Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany

Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany

     

Wójt Gminy Rytwiany informuje, że w ramach prowadzonego w 2012r zadania zrealizowano 17 wniosków złożonych przez osoby fizyczne z terenu Gminy Rytwiany. Zadanie obejmowało demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizację na składowisku w Dąbrowie gm. Tuczępy Ilość usuniętych odpadów wyniosła 48,41Mg. Jest to zadanie realizowane w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Rytwiany Nr XXX/161/2009 z dnia 27 marca 2009r.

Całkowity koszt zadania określono na kwotę: 29 644,06 zł brutto.

Koszt zadania pokryto z dotacji: WFOŚiGW w Kielcach – w wysokości 10 375,42zł. NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 14 822,03 zł. i budżetu Powiatu staszowskiego w wysokości 4 446,60zł.

 

 

Więcej artykułów…