Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY RYTWIANY”

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY RYTWIANY”

   

W 2013r. Gmina Rytwiany w ramach realizacji w/w programu prowadzi zadanie pn. ”Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”

W ramach tego zadania do realizacji zostało zakwalifikowane 12 wniosków złożonych przez osoby fizyczne.

Zadanie obejmuje demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizację na składowisku w Dąbrowie gm. Tuczępy w ilości ok. 1872 m2 Prace związane z demontażem płyt azbestowych, ich transportem i utylizacją na składowisku wykonywane są przez wybraną w drodze przetargu firmę posiadająca stosowne uprawnienia w tym zakresie.

Całkowity koszt zadania określono na kwotę: 15 163,20 zł brutto.

Koszty kwalifikowane to: 15 163,20zł. z czego:
- 85% stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 12 888,70zł. (Umowa dotacji Nr 112/13 z dnia 20 sierpnia 2013r). Na w/w dotację składają się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7 581,58 zł - 50% kosztów kwalifikowanych zadania, oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 5 307,12 zł - 35% kosztów kwalifikowanych zadania.
- 15 % stanowi dotacja z budżetu Powiatu staszowskiego w wysokości 2 274,50 zł (Umowa dotacji Nr OŚ/3/2013 z dnia 12 czerwca 2013r).

Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz


 

 

Więcej artykułów…