Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY RYTWIANY”

W 2014r Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.
Zadanie obejmuje:
- demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacje na składowisku w Dąbrowie gm. Tuczępy w ilości 3720 m2 .
- usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach w ilości 1800m2
Całkowity koszt zadania określono na kwotę: 34 927,20 zł.
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzymała dotację w wysokości:
- 12 224,52 zł (35%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- 17 463,60 zł (50%) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 5 239,08 zł (15%) z budżetu Powiatu staszowskiego
Zadania z zakresu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany” realizowane są na terenie Gminy Rytwiany od 2009 roku. W tym okresie dokonano demontażu 14 944 m2 pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych. Na składowisku odpadów w Dobrowie unieszkodliwiono 190Mg odpadów zawierających azbest.

  
 

 

Więcej artykułów…